Spotkania Alpha w Par. Św. Anny – edycja Jesienna
18:04 | 12.10.2019 | Wyświetleń: 532 | Autor: Antoni Zalewski

Już 15 października rozpoczną się w Łodzi nowe edycje Alpha. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia kilku jesiennych wieczorów w miłej atmosferze i wzięcia udziału w tej niesamowitej przygodzie!

Kto może wziąć udział?

Alpha jest naprawdę dla każdego. Każdego, kto szuka odpowiedzi na ważne pytania, ale też dla tego, kto poszukuje przyjaźni, spotkań w grupie lub choćby chce spędzić ciekawie wolny wieczór.

Jak przebiega Alpha?

Alphę tworzy około dziesięć spotkań, obejmujących wspólny posiłek, krótki wykład i na koniec dyskusję, podczas której można wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi wykładu, ale nie tylko. Można też zadać pytanie, które nas nurtuje, a którego być może nigdy nie wypowiedzieliśmy wobec innych. Dbamy o to, aby uczestnicy czuli się swobodnie, mogli wyrażać swoje zdanie lub opinie i nie być ocenianym. Można też nie mówić nic, jeśli nie mamy ochoty lub śmiałości. Wszystkie punkty programu kursu mają służyć zgłębianiu podstaw wiary chrześcijańskiej w sposób, w jaki być może nigdy jeszcze nie poznawałeś tematów wiary – w przyjaznym, szczerym i nieformalnym otoczeniu, przy kawie i herbacie.

Ile to kosztuje? 

Nie pobieramy opłat za uczestnictwo w spotkaniach. Możesz jednak złożyć dobrowolny datek na pokrycie kosztów posiłku.

Kiedy i gdzie?

Spotkania odbędą się w parafii św. Anny w Łodzi, przy al. Śmigłego Rydza 24/26 (wejście od ul. Wacława):

– 15 października (wtorek) o godz. 19.00 Alpha dla dorosłych
– 16 października (środa) o godz. 19.00 Alpha dla młodzieży

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.