Od Legionów do Niepodległości – Zjazd Legionistów u św. Faustyny
11:44 | 07.10.2019 | Wyświetleń: 486 | Autor: ks. Paweł Kłys

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego oraz Towarzystwo „Strzelec” zapraszają na obchody Łódzkiego Października Legionowego „Od Legionów do Niepodległości” w dniu 18 października 2019 r.

Program uroczystości:

 • 9.40   zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych przed kościołem św. Faustyny na pl. Niepodległości
 • 10.00   Msza św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości pod przewodnictwem JE ks. bpa Adama Lepy
 •  11.00-11.30    „Od Legionów do Niepodległości” – słowo wstępne dr Tadeusz Z. Bogalecki  i występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich – aula św. Jana Pawła II w dolnym kościele
 •  11.30-11.45   przemarsz uczestników do parku im. Legionów przy ul. Sanockiej 26/32
 •  11.45-12.15   Apel przed Pomnikiem Legionisty, złożenie kwiatów i zniczy

Uroczystości wspominają:

 • rozpoczęcie formowania w Łodzi nowych, ochotniczych oddziałów legionowych (X 1914)
 • przybycie do Łodzi pierwszych oddziałów Legionów Polskich oraz powstanie zalążków organów terenowych polskiej władzy administracyjnej – komisariatów Polskiej Organizacji Narodowej (18 X 1914)
 • wymarsz łódzkich ochotników z Łodzi na wojenny szlak żołnierski legionów (27-28 X 1914)
 • walki 2 Batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich z wojskami rosyjskimi w regionie łódzkim (X-XI 1914)
 • wyzwolenie regionu łódzkiego spod okupacji austriackiej i niemieckiej (XI 1918)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.