Archidiecezja Łódzka
Liturgia Mszy św. na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych
10:17 | 30.10.2019 | Wyświetleń: 1797 | Autor: ks. Paweł Kłys

W uroczystość Wszystkich Świętych tj. 1 listopada, na cmentarzach rzymskokatolickich miasta Łodzi, będą sprawowane Msze święte oraz odbędą się procesje żałobne, połączone z nabożeństwem wspominkowym, według następującego porządku:


+ Cmentarz pw. św. Anny (Zarzew), ul. Lodowa 78

 • 1 . XI. – Msza św.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00
  Po Mszy św. wyruszy procesja żałobna
 • 2. XI. – Msza św.: 9.00.

+ Cmentarz pw. św. Antoniego (Mania), ul. Solec 11

 • 1.XI. – Msza św.: 10.00, 11.00, 12.00, 16.00.
  Procesja: 15.00.

+ Cmentarz pw. św. Franciszka, ul. Rzgowska 156/158

 • 1. XI.- Msza św.: 12.00, 15.00.
  Procesja: 14.00.

+ Cmentarz pw. św. Józefa, ul. Ogrodowa 39

 • 1.XI. – Msza św.: 10:00 i 12:00.
  Procesja: 12:45
 • 2.XI. – Msz św.: 10.00.

+ Cmentarz pw. św. Maksymiliana Kolbego, Gadka Stara, ul. Czartoryskiego 62

 • 1.XI. – Msza św.: 11.00, 13.30.
  Procesja: po Mszy św. o 13.30.
 • 2. XI. – Msza św.: 11.00.

+ Cmentarz pw. MB Nieustającej Pomocy, ul. Szczecińska 96/100

 • 1.XI. – Msza św.: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 16:00 i 17:00
  Procesja: po Mszy św. o 13:00
 • 2. XI. – Msza. św.: 8.00, 17.00, 18.00.

+ Cmentarz pw. św. Rocha (Radogoszcz), ul. Zgierska 141

 • 1.XI. – Msza św.: 10.00, 14.00.
  Procesja: po Mszy św. o 14:00.

+ Cmentarz pw. św. Wincentego (Doły), ul. Smutna 9

 • 1.XI. – Msza św.: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00.
  Procesja: po Mszy św. o 14:00.
 • 2. XI. – Msza św.: 10.00.

+ Cmentarz pw. św. Wojciecha (Kurczaki), ul. Kurczaki 81

 • 1.XI. – Msza św.: 11.00, 15.00.
  Procesja: 14.00.
 • 2. XI. – Msza św.: 8:00

+ Cmentarz pw. Wszystkich Świętych, ul. Zakładowa 4

 • 1.XI. – Msza św.: 10.00, 12.00
  Procesja: po Mszy św. o 12:00

+ Cmentarz w Łodzi-Rudzie, ul. Farna 12

 • 1.XI. – Msza św.: 12.00
  Procesja: po Mszy św. o 12:00
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.