Konferencja naukowo – publicystyczna – POLSKA MIĘDZY MESJANIZMEM A PRAGMATYZMEM…
21:40 | 12.10.2019 | Wyświetleń: 477 | Autor: OŁ KSD

…nad tymi dwoma nurtami ideowymi – z dawna obecnymi w naszej historiozofii, kulturze, edukacji, polityce i uważanymi często za przeciwstawne – będą debatowali uczestnicy dorocznej Konferencji w Łodzi.

Będzie to już XIII takie forum organizowane przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Coroczne Konferencje KSD zawsze gromadziły wybitnych specjalistów (naukowców, dziennikarzy, polityków, teologów) i liczną, wierną publiczność. Pozostawiły też obszerną dokumentację (książki, kompletne nagrania wideo), które mogą dziś służyć np. dziennikarzom i studentom jako źródło wiedzy o mediach, polityce, kulturze w minionych latach.

W tym roku w łódzkiej debacie wezmą udział m.in.: Senator Czesław Ryszka (temat wystąpienia: „Kto z Bogiem, a kto z diabłem?”), Redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki (tytuł wystąpienia: „Czy wielkość i misja Polski opiera się na wierze?”), światowej sławy mariolog Wincenty Łaszewski (tytuł wystąpienia: „Polska maryjność jako pragmatyczne spojrzenie na polski mesjanizm.”), ks. dr Roman Piwowarczyk (tytuł wystąpienia: „Kościół katolicki w Polsce o w innych państwach Europy”) i red. Sebastian Karczewski (tytuł wystąpienia: „Pragmatyczny znak sprzeciwu”).

Wspólnie z uczestnikami będą zastanawiali się, czy – zachowując chrześcijańskie i patriotyczne imponderabilia – zdołamy zbudować silne, nowoczesne państwo, posługując się Tradycją jako „orężem” w europejskiej rywalizacji.

Konferencję dopełni półgodzinny recital zespołu „Twierdza Pamięć” w autorskim repertuarze starych i nowych piosenek patriotycznych.

Ciekawym uzupełnieniem obrad będzie raport duńskiego archeologa Henri Nissena, który przedstawi wyniki eksploracji szczytu góry Ararat. Badania specjalistów potwierdzają obecność ogromnych konstrukcji z drewna, ukrytych tam w lodowcu i rumowisku skalnym, które uznaje się za szczątki… biblijnej Arki.

Będzie też można nabyć książki z (byłej już, niestety) księgarni „Bellona” pana Waldemara Podgórskiego.

Zapraszamy 19 października 2019 r. Początek: 10:00.

Miejsce: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

(ul. Św. Stanisława Kostki 14). WSTĘP WOLNY.

Strona OŁ KSD: http://www.katolickie.media.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.