Archidiecezja Łódzka
Karmelitanki z Łodzi zapraszają na Triduum
16:41 | 05.10.2019 | Wyświetleń: 862 | Autor: Karmelitanki Bose Łódź

Siostry karmelitanki bose z łódzkiego karmelu serdecznie zapraszają na Triduum ku czci św. Teresy z Avila:

Triduum ku czci św. Teresy z Avila
12-14 października (sb.-pn.)

Msza św. o godz: 18:00
prowadzi: o. Tadeusz Kujałowicz OCD

12 października (sobota)

po Mszy św. o godz: 18:00 Teatr Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux zaprasza na spektakl “7 Mieszkań we wnętrzu duszy” (wg “Twierdzy wewnętrznej św. Teresy z Avili)
scenariusz, reżyseria i wykonanie: Izabela Drobotowicz-Orkisz

Uroczystość św. Teresy z Avila
15 października (wtorek)

Msza św. o godz: 18:00
przewodniczy: ks bp Marek Marczak
oprawa: Chór Cantores Misericordiae Dei

Gdzie?

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych,
ul. św. Teresy 6, Łódź

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.