Archidiecezja Łódzka
IV Zgierski Festiwal Piosenki Religijnej
14:17 | 19.10.2019 | Wyświetleń: 504 | Autor: Beata Pawłowska

Po raz czwarty w progach  Parafii  Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  pojawili się uczestnicy Zgierskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

W sobotę 12.10.2019 Dom Parafialny przekształcił się w salę koncertową w której prezentowali się wykonawcy oceniani przez Jurorów w składzie:

Laura Banacka – Sołek  –  absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi,

założycielka i prowadząca Scholę Kolorowe Laurki z Sokolnik.

Sylwia Wach-Walkiewicz – kierowni sekcji Teorii i chóru w Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu,wspaniały pedagog i muzyk

Ks. Jacek Pływacz od września wikariusz w Parafii Matki Boskiej  Dobrej Rady w Zgierzu

Wystąpiło 14 wykonawców w dwóch kategoriach:soliści i zespoły. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i Festiwalowy znaczek, przygotowany był również słodki poczęstunek dla wszystkich.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Ks. Biskup Ireneusz Pękalski i  Prezydent  Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski,

O nagrody i poczęstunek zatroszczyli się  i pomocą służyli: Starosta Powiatu Zgierskiego Pan Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Pani Maria – Strugińska Felczyńska  Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łodzkiej, Pan Tadeusz Dąbrowski  – z Księgarnia Pan Tadeusz, Pani Elżbieta Zytek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Za co wszystkim z całego serca DZIĘKUJEMY.

W niedzielę 13.10.2019 o godz.15 tej odbył się Koncert Laureatów. Na początek na muzyczną ucztę zaprosiły nas Kolorowe Laurki, które pod kierunkiem Pani Laury Banackiej – Sołek zaprezentowały się w krótkim koncercie. Potem były szczegółowe wyniki i rozdanie nagród dla Laureatów Festiwalu.

A nagrodzeni zostali:

Kategoria Soliści:
WYRÓŻNIENIE
Eliza Gabryelczak z Piątku.

III MIEJSCE
Mateusz Radomski z Warszawy
II MIEJSCE
Antonina Jawor ze Zgierza
I MIEJSCE
Maja Belina z Janisławic

Kategoria Zespoły:
WYRÓŻNIENIE
Trio Maria i Anna Kosiewicz i Zuzanna Łuczak ze Zgierza

III MIEJSCE
Schola Parfii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi
II MIEJSCE
„Nuta nieba” Schola Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Białej
I MIEJSCE
Trio „Papierowe Róże”- Zuzia, Tosia i Asia ze Zgierza.

Szczególne Wyróżnienie powędrowało do Grupy Instrumentalnej Scholi „Nuta Nieba z Białej.

Nagrody Laureatom wręczali zaproszeni Goście. A byli to:
Robert Chocholski – Sekretarz Miasta Zgierza
Wojciech Budziarski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego
Maria Strugińska – Felczyńska – Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

 Jurorzy:
Laura Banacka – Sołek – przewodnicząca Jury
Ks.Jacek Pływacz i oczywiście nasz Gospodarz czyli Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu Ks. kanonik dr Andrzej Blewiński.

Oragnizatorem Festiwalu była Schola „Melodyjki”.

Szczególne podziękowania dla Rodziców naszych „Melodyjek” którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowania do Festiwalu jak i służyli pomocą przez dwa  dni Festiwalowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.