Inauguracja Roku Akademickeigo 2019/2020 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łodzi
23:41 | 15.10.2019 | Wyświetleń: 1622 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Bóg chce być obecny w naszych domach. On chce być w nich obecny na sposób trwały, chce się zatrzymać. On będzie stale obecny w miłości, pomiędzy mieszkańcami tego domu.  – tłumaczył abp Grzegorz Ryś.

O jednym ze skarbów Muzeum Archidiecezji Łódzkiej mówił w swoim wykładzie ksiądz  arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzonym przez fundację Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. Uroczystości inauguracyjne  rozpoczęła Msza św. sprawowana w sanktuarium Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie.

W homilii – nawiązującej do spotkania Jezusa z Zacheuszem  łódzki pasterz  zauważył, że – kiedy Jezus pokazuje, że chce być w naszym domu, to podkreśla, że nasze spotkanie z Nim nie może mieć tylko takiego wymiaru uroczystego jak w świątyni. Dom jest też takim miejscem, gdzie każdy z nas jest w jakiś sposób prywatny. Domu nam nikt nie przestawia. W domu jestem u siebie. Świątynia jest miejscem, gdzie jestem oficjalnie, tu jesteśmy z Jezusem. Co jest między mną a Jezusem- to jest bardzo ważne! Chodzimy do świątyni – do domu Boga – po to, by nasze domy stały się miejscem, gdzie Bóg się zatrzymuje. – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

– Jezus chce się zatrzymać w naszym domu. Z jednej strony zaprasza nas do domu Boga i nakazuje nam troskę o ten dom, ale z drugiej strony, chce być w naszym domu. Chrystus choć jest w drodze, chce się zatrzymać. On zatrzyma się w domu Zacheusza – w doświadczeniu miłości. Bóg jest miłością. Jezus, który jest miłością otwiera Zacheusza na miłość czynną – połowę majątku daję ubogim. Nikt mu nie kazał! Przyjście Jezusa, do jego domu tak go poruszyło, że połowę majątku daje ubogim, a skrzywdzonym zwracam poczwórnie. To doświadczenie miłości – będzie sposobem obecności na stałe w domu Zacheusza. Jezus będzie obecny w twoim domu poprzez miłość, która w tym domu zapanuje. – zaznaczył łódzki pasterz.

Po zakończeniu liturgii, w auli parafialnej, został wygłoszony wykład inauguracyjny, w którym  metropolita łódzki zaprezentował znaczenie listu zamkniętego, który Ojciec Święty Klemens VIII skierował do Jana Łaskiego – prepozyta Kolegiaty Łaskiej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający od 2011 roku przy Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w łodzi gromadzi na wykładach, prelekcjach, ćwiczeniach i wycieczkach wszystkich tych, którzy choć wypoczywają na zasłużonej emeryturze, to wciąż chcą zgłębiać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty myślowe.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Teofilowie znajdziecie TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.