Archidiecezja Łódzka
Faustinum – droga ufności i Miłosierdzia
07:57 | 23.10.2019 | Wyświetleń: 609 | Autor: Faustinum
W piątek 18 października w domu świętej Faustyny przy ul. Krośnieńskiej 9, odbyło się drugie spotkanie z cyklu Faustinum – droga ufności i Miłosierdzia.
W wykładzie „Miłosierne oblicze Boga” ksiądz Juliusz Lasoń, kapelan w szpitalu im. Kopernika, przedstawił Boga o tak samo miłosiernej naturze tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Bóg cierpliwy, litościwy i przebaczający.
„Z Łodzi powołał mnie Pan” – siostra Sara w swoim wykładzie ukazała krętą i dynamiczną ścieżkę Faustyny. Drogę, na której Siostra Faustyna doświadczyła wielu zmian domów zakonnych, a więc i miast, sióstr, otoczenia oraz obowiązków. Drogę, która nie była usłana różami. Drogę, która bywała źródłem cierpienia. Drogę, na której Faustyna poprzez swoją niezwykłą relacje z miłosiernym Bogiem wytrwała w ufności i wierności.
Zapraszamy na kolejne spotkanie już 15 listopada o 17:00, czyli tradycyjnie w trzeci piątek miesiąca. Na spotkania nadal można dołączyć i nie trzeba się na nie zapisywać.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.