Bełchatów: Koncert Maryjny AVE MARIA
19:57 | 28.10.2019 | Wyświetleń: 963 | Autor: Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej ,,Syjon''

W Bełchatowie w PGE Gigantach Mocy odbył się Koncert Maryjny AVE MARIA. Koncert był poświęcony tematyce Maryjnej. Podczas tego koncertu mieszkańcy Bełchatowa mogli posłuchać pięknych rozważań oraz utworów Maryjnych, które mocno zakorzenione są w kulturze polskiej. Kiedy wpatrujemy się w postać Matki Boga i ludzi, odsłaniają się przed nami trzy wielkie tajemnice Jej życia: radość, ból i chwalebne wywyższenie. Te przeplatające się ze sobą elementy w misterium Niewiasty z Nazaretu stały się podstawą nauki Kościoła.

Koncert Maryjny "Ave Maria" w wykonaniu zespołu "Syjon" 😇

Opublikowany przez Zespół muzyczny "Syjon" Sobota, 14 września 2019

Bogaty dorobek artystyczny dwóch tysiącleci chrześcijaństwa utrwalił tajemnice życia Matki Bożej w niezliczonej ilości świątyń, obrazów, rzeźb oraz utworów. Koncert przybliżył mieszkańcom Bełchatowa sekret Niepokalanej Dziewicy oraz miał przede wszystkim pogłębić wiarę, która jest podstawą naszego życia. Oprawę muzyczną koncertu zapewnił Zespół Muzyczny SYJON. Organizatorem tego koncertu była Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie oraz Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej SYJON.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.