Archidiecezja Łódzka
Abp Ziółek w łódzkim Karmelu: jesteśmy powołani, by być świętymi żyjąc miłością!
21:24 | 01.10.2019 | Wyświetleń: 943 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Święci są wśród nas! My często mamy pokusę, by sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie, ale tak nie jest! Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi żyjąc miłością i dając swe świadectwo w swych zajęciach, gdzie każdy z nas się znajduje. – mówił abp senior Władysław Ziółek.

O małej drodze do świętości św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz o świętości dostępnej dla wszystkich, mówił w łódzkim karmelu klauzurowym ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek. W uroczystościach odpustowych na łódzkim osiedlu Julianów obok wielu wiernych czcicieli Małej Świętej Kościoła wzięli udział także księża z dekanatu Łódź – Radogoszcz oraz siostry zakonne.

– Uroczystość odpustowa ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus przeżywana w naszym łódzkim Karmelu jest zobowiązaniem do wejścia na Małą Drogę – Wielkiej Świętej. Mówiąc inaczej – jest zobowiązaniem do wejścia na drogę świętości. Jest to dla nas czas łaski, żeby od św. Teresy nauczyć się jak stać się dzieckiem przed Panem Bogiem. Doświadczamy na co dzień, że to nie jest takie proste, że Mała Droga nie jest drogą łatwą! – zauważył kaznodzieja.

– Trzeba koniecznie pogłębić w sobie świadomość – że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, każdy na swojej drodze. Nie chodzi o kopiowanie drogi naszej dzisiejszej patronki – św. Teresy – ale o rozpoznanie swojej drogi. Chodzi o to, żeby każdy z nas wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił, i żeby to w sobie rozwijał, w tym wzrastał, i tym się dzielił z innymi. To jest właśnie życie pełnią miłości – tej miłości – która nas upodabnia do Chrystusa i czyni nas niejako jedno z Nim! – podkreślił arcybiskup senior.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup Władysław zwrócił się do Sióstr Karmelitanek – dziękujemy Siostrom, że nas tutaj dzisiaj zaprosiły i wskazały nam swoją patronkę jako tę, która może nam zawsze przewodzić na drogach wiodących do zjednoczenia z Chrystusem przez wiarę i miłość tak jak Ona. Chcemy Siostrom też podziękować za ich obecność tutaj – niemal od początku istnienia tej diecezji. Diecezja zbliża się do 100 –lecia istnienia. Siostry przybyły do Łodzi w okresie międzywojennym. Trzeba powiedzieć, że łódzki Karmeli stał się taką oazą tętniącą modlitwą życiem Bożym – świadectwem oddania Bogu i człowiekowi. Siostry wprawdzie są za klauzurą, ale one obejmują swoją modlitwą i swoją ofiarą – na sposób im wiadomy – wszystkie problemu naszego Kościoła Łódzkiego i współczesnego świata, który dziś potrzebuje takiej właśnie modlitwy. – zaznaczył łódzki pasterz.

Jest już tradycją, że we wspomnienie św. Teresy po liturgii święci się płatki róż, które następnie wierni zabierają ze sobą do domu. Tradycja błogosławieństwa róż nawiązuje do słów Małej Wielkiej Świętej, która mówił, że po swojej nie będzie odpoczywać w niebie, i że będzie spuszczać deszcz róż na ziemię.

Obecni na liturgii w kościele przyklasztornym, mogli także oddać cześć świętej Teresce obecnej w swoich relikwiach w łódzkim klasztorze.

Klasztor ss. Karmelitanek Bosych w Łodzi, został założony przez Karmelitanki przemyskie 10 maja 1928 r. Budynek klasztorny wybudowano w latach 1933-35, natomiast budowa kościoła trwała z przerwami od 1939 do 1952 roku. Siostry przebywają za tzw. klauzurą papieską, prowadząc życie w ukryciu przed światem oddając się modlitwie i pokucie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.