Zaproszenie na spotkanie ewangelizacyjne „Jezus uzdrawia”
11:43 | 26.09.2019 | Wyświetleń: 2039 | Autor: Antoni Zalewski
Zapraszamy na charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne „Jezus uzdrawia” które odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7/9 w Łodzi. 
Spotkanie ewangelizacyjne poprowadzi ksiądz Łukasz Prausa, którego modlitwa przynosi wyjątkowe owoce w postaci niezwykłych nawróceń, uzdrowień fizycznych i duchowych oraz uwalniania od nałogów, np. nikotyny, alkoholizmu, narkotyków czy hazardu. Podczas spotkań prowadzonych przez duchownego pojawiają się przypadki powstania niepełnosprawnych z wózków inwalidzkich oraz konkretne uzdrowienie kończyn dolnych. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.
Rejestracja na ewangelizacyjne spotkanie odbywa się przez portal
https://ekobilet.pl/przystan-duchowa/charyzmatyczne-spotkanie-ewangelizacyjne-jezus-uzdrawia-32277/380610-bilety
Wszystkich informacji o spotkaniu można uzyskać pod nr tel. Sekretariatu ewangelizacji 798-049-161 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:30 oraz na stronie https://m.facebook.com/Przystań-Duchowa-418927375215400/
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.