XXVI Niedziela Zwykła – 29 września 2019
12:34 | 28.09.2019 | Wyświetleń: 815 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 29 września 2019 r.

1. Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” zaprasza na I Pielgrzymkę Przedsiębiorców na Jasną Górę, organizowaną w niedzielę 6 października 2019 r. o godz. 10.00 pod hasłem „Wiele zostało wam powierzone”. W ten sposób osoby zaangażowane w różne rodzaje działalności gospodarczej będą miały okazję do wspólnej modlitwy, umocnienia w wierze, wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy.

2. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi zaprasza funkcjonariuszy i pracowników Policji wraz z rodzinami na Mszę św. odpustową ku czci św. Michała Archanioła Patrona Policji do Kaplicy Garnizonowej Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71. Mszy św. celebrowanej 30 września 2019 r. o godz. 10.00 będzie przewodniczył Ks. Bp Marek Marczak.

3. Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski oddział Łódzki oraz Muzeum Farmacji w Łodzi zapraszają farmaceutów, techników farmaceutycznych oraz sympatyków na świętowanie Dnia Aptekarza 30 września 2019 r. o godz. 18.00. W programie Msza św. w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi (ul. Piotrkowska 2) oraz spotkanie koleżeńskie poprzedzone filmem: „Rola wybranych roślin leczniczych w polskiej kulturze ludowej” w pobliskim Muzeum Farmacji (Plac Wolności 2).

4. Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat), mieszkańców Łodzi, na bezpłatne wykłady dotyczące różnych aspektów wychowania i rozwoju dziecka. Wykłady odbywać się będą w czwartki od 3 października do 5 grudnia od godz. 17.00 do 19.00 w auli Centrum Służby Rodzinie (Łódź, ul. Broniewskiego 1a). Wykłady są otwarte i nie wymagają wcześniejszego zapisu. Aby ułatwić udział organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi. Szczegóły i tematy poszczególnych wykładów na plakacie.

5. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zaprasza na cykl wykładów poświęconych duchowości Św. S. Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Spotkania, w ramach działalności Stowarzyszenia FAUSTINUM, odbywać się będą w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 w Klasztorze przy ul. Krośnieńskiej 9 (dom Siostry Faustyny) w Łodzi. Pierwsze z nich odbędzie się 4 października br. o godz. 17.00. Program spotkania:
17.00 – Msza św.,
17.45 – konferencja: FAUSTINUM – charyzmat i działalność Apostołów Miłosierdzia,
18.10 – przerwa,
18.25 – konferencja: Siostra Faustyna – łódzka Święta

6. Wspólnota Macierzanek zaprasza młode mamy (wraz ze swoimi dziećmi), które mają potrzebę kontaktu z innymi mamami i ich dziećmi, potrzebę rozmowy, dzielenia się swoim doświadczeniem, duchowego i religijnego wzrastania na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 8 października br. o godz. 12.00 w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
w Pabianicach. Więcej informacji o Macierzankach znajduje się na stronie internetowej: www.macierzanki.pl oraz na profilu facebookowym Macierzanek.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.