XXIV Niedziela Zwykła – 15 IX 2019
12:32 | 14.09.2019 | Wyświetleń: 902 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na  niedzielę 15 września 2019 r.

1. Dziś rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Niech troska o wychowanie młodego pokolenia będzie naszym wspólnym wysiłkiem.

2. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które odbędą się w następną niedzielę 22 września o godz. 12.30 w Bazylice Archikatedralnej. Chciejmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne zbiory i za wszystkich, którzy uprawiają ziemię oraz zbierają jej plony.

3. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z racji 80. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi we wtorek 17 września o godz. 12.00 na Mszę św. pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia, by uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji.

4. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201), wraz z dziennym domem opieki dla osób chorych na Alzheimera „Dom na Zdrowiu” i Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim, zaprasza na rekolekcje dla opiekunów osób chorych na Alzheimera, które odbędą się w dniach 28-29 września 2019 r. W programie: Msza św., konferencje, warsztaty, modlitwa i możliwość rozmowy z kapłanem, psychologiem i doświadczonymi opiekunami oraz terapeutami zajęciowymi. Koszt: 30 zł (w cenie: obiad w sobotę), zapisy: dlaopiekunow@yahoo.com, informacje: www.domnazdrowiu.pl/reko).

5. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zaprasza na bezpłatne, profilaktyczne badania kolonoskopii w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Do badania kwalifikują się:
wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego,
osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Szpital oferuje bezpłatnie preparat do przygotowania do badania. Badania wykonywane są w dni powszednie od godz. 7.00 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 17.00.

6.  Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się w sobotę 12 października pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia. Szczegółowe informacje zostaną przekazane
w najbliższym czasie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.