Uroczystość poświęcenia fundamentów i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę świątyni w Bełchatowie
20:59 | 03.09.2019 | Wyświetleń: 1527 | Autor: ks. Antoni Pietras

W czasie mszy św. sprawowanej w dniu 1 września 2019 roku w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie JE Ks. Abp senior Władysław Ziółek modlił się w intencji całej parafii w dniu 13 rocznicy urodzin parafii. Wygłosił słowo Boże nawiązujące min. do historii erygowania parafii i roli świątyni w życiu lokalnej wspólnoty. Wyraził także słowa uznania dla wszystkich parafian za okazaną życzliwość i wsparcie w dziele budowy najpierw domu parafialnego, a teraz nowej świątyni.

. Na zakończenie mszy ks. Arcybiskup senior podpisał akt erekcyjny, a następnie o jego podpisanie zostali poproszeni ci wszyscy, którzy uczestniczą aktywnie w dziele budowy  lub wspierają szczególnie jego realizację. Wśród nich byli min. ks. Dziekan Zbigniew Zgoda, Pani Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z vice-prezydentem Dariuszem Matyśkiewiczem, Pan inż. arch. Tadeusz Kędziak – autor projektu kościoła, Pan inż. arch. Tomasz Jędraszek – autor konstrukcji, a także inspektor nadzoru budowy, Pan Prezes Marek Ciapała, Pan Adam Kłucjasz – współwłaściciel firmy LEAR dostarczającej beton na budowę, oraz przedstawiciele firmy VORTEX-bud, głównego wykonawcy tego etapu prac. .

Ksiądz Proboszcz po komunii wyjaśnił zebranym wiernym rolę historyczną takiego dokumentu, oraz powiedział, co znalazło się w metalowej tubie, która będzie zamurowana w ścianę kościoła /w okolicach tabernakulum/. W tubie obok wspomnianego aktu znalazły się także: egzemplarz tygodnika NIEDZIELA /z datą 1.09.2019/ cztery zdjęcia z różnych etapów obecnej budowy, monety i banknoty będące aktualnie w obiegu i kamień z Ziemi Świętej, który dotykał Golgoty.

Po mszy wierni wraz z Ks. Arcybiskupem udali się do nowej świątyni, gdzie nastąpiło poświęcenie fundamentów i wspomniane już wmurowanie aktu erekcyjnego.Na koniec wszyscy otrzymali Boże błogosławieństwo z rąk Pasterza, które zakończyło ten wspaniały dzień.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.