Archidiecezja Łódzka
Uroczystość poświęcenia fundamentów i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę świątyni w Bełchatowie
20:59 | 03.09.2019 | Wyświetleń: 1304 | Autor: ks. Antoni Pietras

W czasie mszy św. sprawowanej w dniu 1 września 2019 roku w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie JE Ks. Abp senior Władysław Ziółek modlił się w intencji całej parafii w dniu 13 rocznicy urodzin parafii. Wygłosił słowo Boże nawiązujące min. do historii erygowania parafii i roli świątyni w życiu lokalnej wspólnoty. Wyraził także słowa uznania dla wszystkich parafian za okazaną życzliwość i wsparcie w dziele budowy najpierw domu parafialnego, a teraz nowej świątyni.

. Na zakończenie mszy ks. Arcybiskup senior podpisał akt erekcyjny, a następnie o jego podpisanie zostali poproszeni ci wszyscy, którzy uczestniczą aktywnie w dziele budowy  lub wspierają szczególnie jego realizację. Wśród nich byli min. ks. Dziekan Zbigniew Zgoda, Pani Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z vice-prezydentem Dariuszem Matyśkiewiczem, Pan inż. arch. Tadeusz Kędziak – autor projektu kościoła, Pan inż. arch. Tomasz Jędraszek – autor konstrukcji, a także inspektor nadzoru budowy, Pan Prezes Marek Ciapała, Pan Adam Kłucjasz – współwłaściciel firmy LEAR dostarczającej beton na budowę, oraz przedstawiciele firmy VORTEX-bud, głównego wykonawcy tego etapu prac. .

Ksiądz Proboszcz po komunii wyjaśnił zebranym wiernym rolę historyczną takiego dokumentu, oraz powiedział, co znalazło się w metalowej tubie, która będzie zamurowana w ścianę kościoła /w okolicach tabernakulum/. W tubie obok wspomnianego aktu znalazły się także: egzemplarz tygodnika NIEDZIELA /z datą 1.09.2019/ cztery zdjęcia z różnych etapów obecnej budowy, monety i banknoty będące aktualnie w obiegu i kamień z Ziemi Świętej, który dotykał Golgoty.

Po mszy wierni wraz z Ks. Arcybiskupem udali się do nowej świątyni, gdzie nastąpiło poświęcenie fundamentów i wspomniane już wmurowanie aktu erekcyjnego.Na koniec wszyscy otrzymali Boże błogosławieństwo z rąk Pasterza, które zakończyło ten wspaniały dzień.