Archidiecezja Łódzka
Trwa rekrutacja do WSD w Łodzi  – zjazd rekrutacyjny 12-13 września!
10:52 | 10.09.2019 | Wyświetleń: 1505 | Autor: ks. Paweł Kłys

Pozostały jeszcze dwa dni na podjęcie decyzji przez tych, którzy chcieliby wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Przypominamy, że dniach 12- 13 września br. (czw. – pt.) odbędzie się druga tura rekrutacji do tej łódzkiej uczelni. O rozeznaniu powołania, procesie rekrutacyjnym i drodze do kapłaństwa mówi rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi – ks. dr Sławomir Sosnowski.

Oto kilka kroków, które należy wykonać, aby wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Jak zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi?

Umów się na spotkanie z przełożonym naszego Seminarium. W tym celu dobrze będzie wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00.

Następnie przyjedź do WSD, aby złożyć dokumenty. Oto ich lista:

 • podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (należy napisać je odręcznie
 • i zaadresować na ręce Księdza Rektora),
 • życiorys (również napisany odręcznie),
 • opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania,
 • aktualna metryka chrztu, zawierająca informację o przyjęciu sakramentu bierzmowania (można ją otrzymać w kancelarii parafialnej – tam, gdzie miał miejsce chrzest),
 • oryginał świadectwa maturalnego (chyba, że jeszcze go nie posiadasz – wówczas możesz dostarczyć je w późniejszym terminie),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (powinieneś otrzymać je od katechety),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego,
 • 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz 1 w wersji cyfrowej.

W czasie spotkania ma miejsce również krótka rozmowa, w czasie której otrzymasz instrukcję co do dalszego postępowania, a także dokładne informacje o przebiegu rekrutacji.

 Adres Seminarium:
św. Stanisława Kostki 14
90-457 Łódź

Przyjedź na rekrutację.

12-13 września (czwartek-piątek).

Rozpoczęcie o godz. 12:00, zakończenie drugiego dnia ok. godz. 15:00.

Na co składa się rekrutacja?

 • rozmowa kwalifikacyjna z ks. Rektorem,
 • rozmowa z ojcem duchownym,
 • egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej,
 • testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem,
 • badanie lekarskie,
 • wspólna modlitwa. Rekrutacja trwa dwa dni, w związku z czym Seminarium zapewnia nocleg, a także wyżywienie.

Uzyskaj informację o wyniku rekrutacji.

Aby to zrobić, zadzwoń do Seminarium (tel. 42 664 88 88) i przedstaw sprawę, w jakiej dzwonisz. Zostaniesz połączony z księdzem dyżurującym w danym dniu, który poinformuje Cię, czy zostałeś przyjęty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.