Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Maz. – jesienny festyn w parafii N .S. J.
22:01 | 29.09.2019 | Wyświetleń: 444 | Autor: Paulina Dębiec

29.09 b.r. już po raz kolejny Parafia NSJ w Tomaszowie Mazowieckim była organizatorem jesiennego festynu dla dzieci i młodzieży, któremu patronował św. Stanisław Kostka. Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych, miłych gości przez ks. proboszcza Pawła Dziedziczaka oraz ks. wikariusza Piotra Kępniaka można było skorzystać ze wszystkich przygotowanych specjalnie na ten dzień, licznych atrakcji! Z racji obchodzonego w tym roku jubileuszu 90 – lecia istnienia Parafii NSJ przeprowadzono quiz nt. tej niewielkiej, ale jakże drogiej sercu tomaszowian świątyni. Milusińscy bawili się beztrosko w kąciku sportowym, a także w kąciku animacji harcerskich. Dzięki zaprzyjaźnionym woluntariuszom ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy pobliskim ZSP nr 8 im. płk. S. Hojnowskiego najmłodsi malowali buźki, co więcej – tańczyli, pląsali, wysłuchali pięknego występu parafialnej grupy młodzieżowej, rysowali wybrane fragmenty życia św. Stanisława Kostki, a wszystko to połączone ze słodkimi upominkami i przepysznym poczęstunkiem, przygotowanym dzięki pomocy parafian oraz Fundacji „N.S.J Rodzina”. Niezapomniane, radosne popołudnie zakończyło błogosławieństwo kapłanów oraz obietnica podobnego spotkania już za rok!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.