Archidiecezja Łódzka
Ślubowanie u Salezjanów
21:37 | 20.09.2019 | Wyświetleń: 902 | Autor: Piotr Drzewiecki

W święto świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, nowi uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi złożyli uroczyste ślubowanie.

Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Łukaszuk SDB z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. W homilii odniósł się do postaci patrona dnia. – Święty Stanisław Kostka poszedł w nieznane by realizować swoje marzenia i poświęcić się Bogu. Dzisiaj też uczniów 4 klasy przysłali do szkoły rodzice. Klasy 1 liceum to już pewnie wasza decyzja, z pewnym wyobrażeniem jak chcecie realizować swoje życie. Ważne, by pamiętać że „łaska I miłosierdzie jest nad jego wybranymi”. Bóg daje nam swoją miłość. Dobrze żeby sobie przypomnieć o tym co mówi Księga Mądrości. Każdy z nas jest wyświęcony krwią Jezusa Chrystusa i każdy z nas może dostąpić jego łaski i Opatrzności! – mówił ks. Łukaszuk.

Po homilii uczniowie dwóch klas 4 Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i uczniowie sześciu klas pierwszych Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego złożyli uroczyste ślubowanie.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi przy ulicy Wodnej składa się z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy dla młodzieży męskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.