Archidiecezja Łódzka
Rywalizacja młodych Salezjanów!
07:50 | 22.09.2019 | Wyświetleń: 805 | Autor: Piotr Drzewiecki

Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie i wolontariusze XXVII. Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia w intencji młodych sportowców.

W kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię wraz z duszpasterzami młodzieży salezjańskiej z całej Polski. W homilii odniósł się do Ewangelii z dnia: – „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy, przyjęto was do niebieskich przybytków”. To nie tak, że w życiu wszystko się kończy. To tak że w życiu mamona się kończy. Czujecie różnice? Jest wiele rzeczy, w które ufamy że się nie skończą. Począwszy od naszego życia. Wierzymy, że będziemy żyli wiecznie. Są w życiu takie sytuacje, że nawet największy pieniądz na nic nam się nie przyda. Są takie rzeczy na świecie, których się nie kupi. Nie kupi się miłości drugiego człowieka! Nie kupisz przyjaźni, ani wejścia do wieczystych przybytków, mówi Pan Jezus”- mówił Abp Ryś.

 Dalej zwrócił uwagę młodym sportowcom, że „są granice działania pieniądza. Jest wartość, która trwa wiecznie – przyjaźń. To słowo, które się że sportem łączy. Mam nadzieję, że w waszych zespołach doświadczacie tego czym jest prawdziwa przyjaźń! Bycie razem na boisku tworzy fantastyczne relacje, możesz poznać drugiego. A przyjaźń trwa wiecznie! Jezus mówi, że to wasi przyjaciele wprowadza Was do nieba! To Oni poświadcza o waszej niezawodności. I to jest wystarczający powód, by wpuścić Cię do nieba. Przyjaźń to forma miłości, która trwa wiecznie! Dobrze, że wybraliście w życiu sport. Ale Ewangelia Pan Jezus pyta, czemu żeście mnie wybrali? Czego się boicie? Wielkiej kasy czy wielkiej przyjaźni? Każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie!”

W ciągu dnia ponad 1200 uczestników XXVII. Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej rywalizowała ze sobą w 4 dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i tenisie stołowym. Rywalizacja była zacięta, a w niedzielę 22 września przed południem rozegrane zostaną finały. Po nich nastąpi ceremonia wręczenia medali i pucharów oraz zamknięcie Igrzysk.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.