Archidiecezja Łódzka
„Młode serca dla Jezusa” | spotkanie ewangelizacyjne
08:49 | 09.09.2019 | Wyświetleń: 814 | Autor: Antoni Zalewski

MŁODE SERCA DLA JEZUSA- pod takim hasłem rozpoczynamy nową inicjatywę dla młodych serc od WRZEŚNIA 

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który wierzy w Jezusa i Jego miłość i na Nim pragniesz budować swoje życie to zapraszamy Ciebie na wieczory uwielbienia i uzdrowienia prowadzone przez pasterza wspólnoty ” Siewcy Miłosierdzia” ks. Łukasza Prausa.

Podczas wieczorów uwielbienia i uzdrowienia pragniemy wyznawać, że ponad wszystko wierzymy w miłość i moc Boga w naszym życiu i powierzać Jemu wszystkie nasze sprawy z którymi nie dajemy sobie rady. Jemu oddajemy to wszystko, kim jesteśmy. Jego Słowo pociesza nas i umacnia. Pokazuje nam drogę, na której On sam na nas czeka. Dlatego jeśli cierpisz jako młody człowiek lub walczysz z jakimś uzależnieniem czy zniewoleniem nie zastanawiaj się dłużej tylko przyjedź i pozwól aby Jezus Ciebie uwolnił. Nie lękaj się.

Rozpoczynamy już od września w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 17:30 i kończymy ok 21:00. Przyłącz się do nas i już 10.09.2019 (wtorek) uwielbiaj razem z Nami Jezusa!

Sanktuarium Świętości Życia ul. Łagiewnicka 197/201 Łódź (wjazd od ul. Wałbrzyskiej)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.