Archidiecezja Łódzka
„Jezus uzdrawia” | Ewangelizacyjne spotkanie w Sanktuarium Świętości Życia
08:59 | 18.09.2019 | Wyświetleń: 1803 | Autor: Antoni Zalewski
Zapraszamy na charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne „Jezus uzdrawia” które odbędzie się w Sanktuarium Świętości Życia przy ul. Łagiewnickiej 197/201 w Łodzi. 
Msza Święta z posługą charyzmatyczną i nabożeństwem z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie zaplanowana jest na 21 września (sobota) 2019 od godz. 12.00 do 17:30
Spotkanie charyzmatyczne poprowadzi ks. Łukasz Prausa, który od momentu przyjęcia święceń kapłańskich służy ludziom swoimi charyzmatami. Prowadząc spotkania ewangelizacyjne głosi prawdę o żywym i prawdziwych Chrystusie, który uzdrawia i uwalnia w dzisiejszych czasach tak samo jak 2000 lat temu. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Ludzie modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary.
Już dziś zapraszamy Ciebie do Sanktuarium Świętości Życia abyś doświadczył prawdziwego i żywego Jezusa w swoim sercu.
Wszystkich informacji o spotkaniu można uzyskać pod nr tel. Sekretariatu ewangelizacji 798-049-161 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:30
Ze względu na duże zainteresowanie tymże wydarzeniem wszystkie grupy zorganizowane (autokarowe) itp powyżej 10 osób należy zgłaszać na powyższy numer telefonu. Prosimy o zabranie ze sobą krzesełek turystycznych.
Wrześniowe spotkanie jest kontynuacją rozważań o ojcu Pio dlatego na to spotkanie zapraszamy wszystkie małżeństwa zmagające się z niepłodnością.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.