Archidiecezja Łódzka
Kościół zawinięty w folię – prace restauratorsko-konserwacyjne w Budzynku
12:06 | 20.09.2019 | Wyświetleń: 803 | Autor: Dn. Piotr Kałuszka

Budzyński kościół jest ciekawy architektonicznie wznoszony był etapami od XVI do XVIII wieku. Obecny kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy powstał w latach 1710-1711 z fundacji starosty łęczyckiego Stefana Szołdreckiego, dziedzica wsi. Ma formę mało typową dla kościołów drewnianych powstających w tej części kraju w okresie baroku; jest to forma unikatowa. Plan oparty został na ośmioboku foremnym. Powstał prawdopodobnie w okresie między 1520 a 1595 r., początkowo zapewne jako drewniane, ośmioboczne dominikańskie oratorium eremickie o konstrukcji wieńcowej. Obecnie stanowi prezbiterium wtopione w bryłę dzisiejszej świątyni. Nie brakuje także innych hipotez, spośród których oktagonalna kaplica miała być w przeszłości także kaplicą myśliwską, co nie jest do końca wykluczone, gdyż w przeszłości tereny na południe od Budzynka pokrywały jeszcze pod koniec XVIII w. liczne lasy.

Każdy zabytek, gdziekolwiek się nie znajduje – szczególnie na terenie Polski – niesie ze sobą bagaż historii miejsca i ludzi, którzy wokół niego się gromadzili i gromadzą. Jest niemym świadkiem wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości. Chodzi o to, aby przetrwał dla kolejnych pokoleń. Aby tak się stało, w przypadku budzyńskiego kościółka podjęto decyzję o jego fumigacji (gazowaniu). Działanie to ma to na celu powstrzymanie postępującej destrukcji elementów drewnianych wynikającej z żerowania różnego rodzaju owadzich szkodników drewna. Proces ten charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz neutralnością względem odkażanego materiału. Fumigacji dokonuje się poprzez wtłoczenie fumigantu do wcześniej okrytego folią obiektu. Cały zabieg trwa około 2 tygodni. Wizualnie obiekt przedstawia się dość nietypowo. Obłożony jest dwoma warstwami specjalnej ochronnej plandeki; do wnętrza wtłoczony został fumigant czyli gaz, który niszczy szkodniki.

Dzięki dotacji, którą parafia otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego możliwe jest przeprowadzenie wspomnianych prac. Jak podkreślają Proboszcz parafii ks. Tomasz Estkowski i parafianie z Budzynka, fumigacja kościoła jest koniecznym etapem, po przeprowadzeniu którego można myśleć o renowacji poszczególnych ołtarzy i całego wnętrza. W związku z pracami świątynia wyłączona jest z użytku. Parafianie mają możliwość tymczasowo korzystać z kościoła w położonym nieopodal Domaniewie. Zakończenie prac planowane jest w I połowie października.