Archidiecezja Łódzka
Chodź na miasto! – warsztaty ewangelizacji ulicznej
08:48 | 16.09.2019 | Wyświetleń: 541 | Autor: Mocni w Duchu

Zapraszamy na warsztaty ewangelizacji ulicznej, które odbędą się 21 września br. (sobota) a poprowadzi je Krzysztof Sowiński (wspólnota Głos Pana) przy współpracy łódzkich wspólnot: Nazaret, Dom Chwały i Zwiastowanie. Warsztaty są bezpłatne i będą trwały w godzinach: 9.30 – 18.30 Miejsce: Sienkiewicza 60, Łódź, Sala Teatralna przy kościele oo. Jezuitów.

Program spotkania:

 • 9:30-10:30 – Powitanie. Uwielbienie. Grupki dzielenia.
 • 10:30-11:15 – Konferencja I
 • 11:15-11:30 – Przerwa. (W trakcie – uwielbienie i podczas przygotowania do mszy św.)
 • 11:30-11:45 – Przygotowanie do mszy św. (spowiedź)
 • 11:45-12:40 – Msza święta. Uwielbienie.
 • 12:40-13:30 – Przerwa obiadowa
 • 13:30-14:45 – Konferencja II i warsztat
 • 14:45-17:30 – Przygotowanie do wyjścia i wyjście na miasto
 • 17:30-18:00 – Świadectwa
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.