Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś u Misjonarek Miłości: to, że masz mało lub nie masz, nie zwalnia cię z dawania!
20:17 | 05.09.2019 | Wyświetleń: 1916 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To, że masz mało lub nie masz, nie zwalnia cię z dawania! Jest doświadczenie w Kościele i jest do jest doświadczenie mocy Pana Boga, że Pan Bóg wraz z tymi co nie mają pomaga dawać, i to jest wtedy niesamowicie skuteczne! Ile osób na świecie nakarmiła Matka Teresa? Ile osób na świecie nakarmiła Kobieta, która z definicji nie brała pieniędzy? – pytał abp Grzegorz Ryś.

Blisko 150 podopiecznych sióstr Misjonarek Miłości uczestniczyło we Mszy świętej sprawowanej 5 września w uroczystość świętej Matki Teresy z Kalkuty w łódzkim domu najświętszego Serca Jezusowego. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

We Mszy świętej obok sióstr, podopiecznych, którymi zajmują się na co dzień siostry uczestniczyli także kapłani, wolontariusze oraz zaprzyjaźnieni z Misjonarkami Miłości łodzianie.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że – kluczem do miłosierdzi jest to, ile żeś dostał od Boga! Dojrzały chrześcijanin, to jest chrześcijanin, który dziękuje Bogu! Nie stoi przed Nim w ciągłej pozycji – daj, daj, daj, i do tego jest ciągle niezadowolony, bo tamten dostał więcej. Dojrzały chrześcijanin staje i dziękuje Bogu za to, co od Niego ma. Kiedy chrześcijanin odkryje to obdarowanie, kiedy odkryje ile dostał, to gdy zobaczy człowieka, który potrzebuje, to mu się kieszeń otwiera! – podkreśli.

Kaznodzieja przestrzegał – jak widzisz kogoś potrzebującego i mu nie dasz, to wiedz, że jesteś wtedy wysłannikiem szatana! Anioł znaczy tyle co wysłannik. – to straszne awansować do takiej roli! –zaznaczył.

Przywołując postać świętej Matki Teresy i wskazując na dzieło Sióstr Misjonarek Miłości arcybiskup powiedział – z czego siostry pomagają? Z tego, czego nie mają! Matce Teresie proponowano pieniądze, ale ona zawsze odmawiała! Przed dwadzieścia wieków chrześcijaństwa taka jest reguła, że najwięcej dają ci, którzy nic nie mają. Ci którzy mają – razem z tym, że mają – mają duży kłopot, żeby dawać. Ale nie chodzi o to, by robić tutaj sąd nad tymi, którzy mają, ale chodzi o to, żeby każdy z nas usłyszał, że wtedy kiedy nie mam wcale nie jestem zwolniony od dawania! Wcale nie! – zaznaczył.

Po homilii ksiądz arcybiskup udzielił sakramentu bierzmowania panu Mirosławowi, który na co dzień jest jednym z podopiecznych łódzkich Misjonarek Miłości.

Dopełnieniem uroczystej liturgii był obiad, który w jadłodajni prowadzonej przez Siostry Misjonarki Miłości, wydawany jest codziennie dla wielu potrzebujących.

Misjonarki Miłości posługują w Łodzi od 2003 roku. Obecnie w domu Najświętszego Serca Jezusowego mieszka osiem sióstr, pochodzących z Kenii Indii, Niemiec i z Polski. Siostry opiekują się chorymi i bezdomnymi prowadząc dla nich: schronisko, jadłodajnię. Umożliwiają im kąpiel, a także służą wszelką pomocą i wsparciem, także duchowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.