Archidiecezja Łódzka
„​Misja RADOŚĆ​”​​ u Mocnych w Duchu​
08:53 | 29.09.2019 | Wyświetleń: 500 | Autor: Justyna

 Smutek zamieniam w radość, Ty obecny wśród nas, Dzień mam dobry, Anioł Stróż – te piosenki znają wszyscy, którzy choć raz trafili na​ „Mocn​ych ​w Duchu”. Teraz przyszła kole​j​ na ​najmłodszych – 28 września blisko 300 ​dzieci z całej Polski wzięło udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przez muzyków związanych z zespołem „Mocni w Duchu”. Na warsztat wzięli właśnie te najpopularniejsze utwory, które otwierają na moc Bożej łaski, budzą radość i dają nadzieję.30

​Uczniowie szkół podstawowych nie tylko uczy​li​ się śpiewać, ale mi​eli możliwość szlifowania umiejętności gry na różnych instrumentach. Zajęcia przeznaczone były dla ​dzieci, które mają już doświadczenie muzyczne i ​posiadają swoje instrumenty. Na przykład​ ​na warsztacie gitary wymagana ​była płynność​ć ​w zmianach funkcji, w tym również funkcji barowych, natomiast dzieci grające na smyczkach mus​iały ​posiadać umiejętność czytania nut. Do sekcji perkusji wymagana ​była choć minimalna praktyka gry na tym instrumencie (w scholi, ognisku muzycznym czy w szkole).

Co roku zainteresowanie ​warsztatami muzycznymi dla dzieci​ prowadzonymi przez Mocnych w Duchu​ jest tak duże, że ​organizatorzy postanowili ​utworzyć jeszcze jedną jesienną edycję warsztatów, która odbędzie się już 19 października.

Miejsce Warsztatów:
Sale przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

Więcej informacji i zapisy na: http://mocni.jezuici.pl/warsztaty-muzyczne/dla-osob-powyzej-16-roku-zycia/zapisy-t

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.