Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie w Porszewicach
07:00 | 09.08.2019 | Wyświetleń: 1304 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Zapraszamy do Ośrodka Konferencyjno- Rekolekcyjnego w Porszewicach, na kolejną edycję rekolekcji kapłańskich, które poprowadzi o. Jacek Dubel CSsR.

O. Jacek Dubel jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia ALFA Polska oraz członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.

TERMIN REKOLEKCJI:

9 – 12 września 2019 (poniedziałek – czwartek)

Rozpoczęcie godz. 16.30

Zakończenie godz. 12:00

Do uczestnictwa w rekolekcjach serdecznie zapraszamy kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia:  https://forms.gle/XLtTkshByUTGASAT6

Zgłoszenia przyjmujemy przez powyższy formularz, telefonicznie lub mailowo –

recepcja@uroczyskoporszewice.pl

Potwierdzeniem zgłoszenia jest odpowiedź wysłana przez recepcję Ośrodka na podany adres mailowy. Możliwość zapisu telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Telefon do recepcji 42 211 85 00.

https://uroczyskoporszewice.pl/rekolekcje-kaplanskie/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.