Spotkanie ewangelizacyjne w Sanktuarium Świętości Życia
20:59 | 29.08.2019 | Wyświetleń: 1300 | Autor: Przystań Duchowa

Zapraszamy na charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne 31.08.2019 w Łodzi – Sanktuarium Świętości Życia ul. Łagiewnicka 197/201 pod hasłem „Jezus uzdrawia dziś”. 

Czekamy na ludzi cierpiących zarówno duchowo jak i fizycznie, którzy wierzą, że to spotkanie może zmienić ich życie. Czekamy na uformowanych, ale także na błądzących. Za Jezusem także chodzili ci, którym nie zawsze podobały się Jego nauki. Jednak pod ich wpływem zmieniło się ich serce. Być może będzie tak również w przypadku tego typu uczestników.

Wszystkich informacji o spotkaniu można uzyskać pod nr tel. Sekretariatu ewangelizacji 798-049-161 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:30

Ze względu na duże zainteresowanie tymże wydarzeniem wszystkie grupy zorganizowane (autokarowe) itp powyżej 10 osób należy zgłaszać na powyższy numer telefonu.

Prosimy o zabranie ze sobą krzesełek turystycznych i transparentów z nazwami miejscowości.

Sierpniowe spotkanie poświęcone będzie świętemu ojcu Pio. Dlatego prosimy aby jak najliczniej przybyły całe rodziny które zostaną szczególnie pobłogosławione.

Plan spotkania:

9:00 Otwarcie Sanktuarium Świętości Życia – Łódź

10:30 Uwielbienie Jezusa

11:30 Modlitwa Różańcowa

12:00 Wprowadzenie do charyzmatycznego spotkania.

Msza Święta (najważniejsza część spotkania)

14:30 -15:30 Przerwa kawowa.

15:30 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie

Uwielbienie

Błogosławieństwo

Modlitwa wstawiennicza nad rodzinami.

17:30 Planowane zakończenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.