Archidiecezja Łódzka
Spotkanie arcybiskupa Grzegorza z neoprezbiterami
13:12 | 28.08.2019 | Wyświetleń: 1902 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kończą się wakacje, co oznacza, że za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W tych dniach swoją posługę w parafiach, do których zostali posłani w dniu święceń kapłańskich, rozpoczną także tegoroczni księża neoprezbiterzy.

W przeddzień rozpoczęcia swojej nowej posługi, zostali zaproszeni do domu biskupiego, aby spotkać się z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgią godzin w prywatnej kaplicy księdza arcybiskupa, a następnie młodzi księża wysłuchali konferencji, która wygłosił dla nich łódzki pasterz. Kapłańskie spotkanie ojca diecezji z duchowymi synami zakończy wspólny obiad.

Wakacyjne spotkania księży neoprezbiterów z arcybiskupem łódzkim to zwyczaj, który pozwala na nawiązanie relacji między biskupem i jego współpracownikami – duchownymi Archidiecezji Łódzkiej.