Rekolekcje duchowości Młodzi – Światło
17:08 | 05.08.2019 | Wyświetleń: 525 | Autor: Dzieci Światłości

Bardzo serdecznie zapraszamy na rekolekcje duchowości Młodzi-Światło:  wszystkich zainteresowanych poznaniem Szkoły Dzieci Światłości, kandydatów na formację, ale także tych, którzy nie mogą być w Szkole ze względu na wiek lub bycie np. w związku małżeńskim

REKOLEKCJE DUCHOWOŚCI to skondensowany czas poznania i doświadczenia tego co od 35 lat proponuje o. Daniel Ange w szkole Jeunesse-Lumiere we Francji oraz co Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości od 15 lat próbuje w Polsce. Będą nauczania, czas modlitwy i ciszy, i czas na spotkania oraz odpoczynku.

Krótkie rekolekcje rozpoczną się w piątek 30 sierpnia wieczorem, a zakończą w niedzielę 1 września po południu.

Miejscem rekolekcji będzie dom Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości w Łodzi na Łąkowej 42. Prosimy zabrać ze sobą Pismo św. i śpiwór.

Zgłoszenia prosimy kierować mailem dzieciswiatlosci@gmail.com Prosimy podać: Imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wspólnotę do której się należy, telefon oraz mail do kontaktów.

Do zobaczenia z radością!!!!  „

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.