Archidiecezja Łódzka
Pabianiczanie wyruszyli na pątniczy szlak!
09:27 | 19.08.2019 | Wyświetleń: 1158 | Autor: ks. Paweł Kłys / Foto : PPP

Mszą świętą celebrowaną w parafii pw. św. Mateusza w Pabianicach pod przewodnictwem dziekana – ks. kan. Ryszarda Stanka – rozpoczęła się 551. Piesza Pielgrzymka Pabianicka na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa z hymnu do Ducha Świętego: „Stworzycielu Duchu przyjdź!”.

Kierownikiem pielgrzymki – podobnie jak w ubiegłym roku – jest ks. Przemysław Kansy – wikariusz sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach. W czasie pięciu dni pątnicy pokonają dystans 133 km. Nowością tegorocznego pielgrzymowania – jak informują organizatorzy – jest to, że pielgrzymka trwa o dzień dłużej tj. od 19 do 26 sierpnia. W związku z tym pierwszy nocleg będzie miał miejsce w parafii Drużbice – gdzie już dziś wieczorem odbędzie się wieczór pokutny. Kolejne noclegi tradycyjnie: Łękawa, Dobryszyce i Garnek.

Po dniach trudu pielgrzymowania Pabianiczanie dotrą na Jasną Górę w poniedziałek 23 sierpnia około godziny 18:00. Pątnicy wezmą w głównych uroczystościach odpustu Matki Boskiej Jasnogórskiej  – 26 sierpnia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.