Archidiecezja Łódzka
Oaza Nowego Życia II st. – Ochotnica 2019
08:30 | 07.08.2019 | Wyświetleń: 1319 | Autor: Katarzyna Dobrowolska / ks. Paweł Sudowski jr

W dniach 16 lipca – 1 sierpnia w Ochotnicy Dolnej – Młynne swoje rekolekcje oazowe przeżywało 26 uczestników pochodzących głownie z Archidiecezji Łódzkiej, ale także z Częstochowskiej, a nawet z Gdańskiej. Na Oazie Nowego Życia II stopnia poznawali los Izraelitów opisany w księdze Wyjścia i starali się odkryć własne życiowe niewole.

Diakonia rekolekcji zachęcała młodzież, do spędzania czasu sam na sam z Panem Bogiem, by pogłębić z Nim relację. Uczestnicy mieli ku temu okazję podczas indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, kilkugodzinnej pustyni, czyli samotnej wyprawy w odosobnione miejsce oraz wieczornego silentium sacrum. Punktem kulminacyjnym oazy był Exodus, czyli świętowanie Paschy i wyjścia z Egiptu tak, jak niegdyś Izraelici. Była to nocna wędrówka z 10. na 11. dzień oazy. Oczywiście oprócz momentów wyciszenia i kontemplacji, nie zabrakło czasu na integrację podczas pogodnych wieczorów i wspólnych wędrówek po górach.

Posługę na rekolekcjach pełnili: Anna Gruszczyńska, Monika Kubala i Jakub Talaga, którzy byli animatorami małych grup, kl. Adrian Piechol, który wprowadzał uczestników w głębsze przeżywanie liturgii przez prowadzenie szkoły liturgii, Kamil Gruszczyński zadbał o oprawę muzyczną rekolekcji. Nad wszystkim czuwała Katarzyna Dobrowolska jako odpowiedzialna świecka oraz moderator ks. Paweł Sudowski jr.

Czas oazy był zarówno dla uczestników jak i animatorów okazją do zauważenia działania Żywego Boga w ich życiu. Dostrzegaliśmy jak Bóg przychodził do naszego życia czasami jak błyskawice i gromy, czasem w lekkim powiewie. Zdarzało się, że Bóg łamał zatwardziałość naszych serc zsyłając plagi, ale tylko po to, aby nas przekonać, że to On za nas i o nas walczy, aby wyprowadzić nas z niewoli do wolności. Każdego dnia oazy doświadczaliśmy realnej obecności Boga poznając na nowo Jego imię: JA JESTEM.