Oaza Nowego Życia II st. – Ochotnica 2019
08:30 | 07.08.2019 | Wyświetleń: 1613 | Autor: Katarzyna Dobrowolska / ks. Paweł Sudowski jr

W dniach 16 lipca – 1 sierpnia w Ochotnicy Dolnej – Młynne swoje rekolekcje oazowe przeżywało 26 uczestników pochodzących głownie z Archidiecezji Łódzkiej, ale także z Częstochowskiej, a nawet z Gdańskiej. Na Oazie Nowego Życia II stopnia poznawali los Izraelitów opisany w księdze Wyjścia i starali się odkryć własne życiowe niewole.

Diakonia rekolekcji zachęcała młodzież, do spędzania czasu sam na sam z Panem Bogiem, by pogłębić z Nim relację. Uczestnicy mieli ku temu okazję podczas indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, kilkugodzinnej pustyni, czyli samotnej wyprawy w odosobnione miejsce oraz wieczornego silentium sacrum. Punktem kulminacyjnym oazy był Exodus, czyli świętowanie Paschy i wyjścia z Egiptu tak, jak niegdyś Izraelici. Była to nocna wędrówka z 10. na 11. dzień oazy. Oczywiście oprócz momentów wyciszenia i kontemplacji, nie zabrakło czasu na integrację podczas pogodnych wieczorów i wspólnych wędrówek po górach.

Posługę na rekolekcjach pełnili: Anna Gruszczyńska, Monika Kubala i Jakub Talaga, którzy byli animatorami małych grup, kl. Adrian Piechol, który wprowadzał uczestników w głębsze przeżywanie liturgii przez prowadzenie szkoły liturgii, Kamil Gruszczyński zadbał o oprawę muzyczną rekolekcji. Nad wszystkim czuwała Katarzyna Dobrowolska jako odpowiedzialna świecka oraz moderator ks. Paweł Sudowski jr.

Czas oazy był zarówno dla uczestników jak i animatorów okazją do zauważenia działania Żywego Boga w ich życiu. Dostrzegaliśmy jak Bóg przychodził do naszego życia czasami jak błyskawice i gromy, czasem w lekkim powiewie. Zdarzało się, że Bóg łamał zatwardziałość naszych serc zsyłając plagi, ale tylko po to, aby nas przekonać, że to On za nas i o nas walczy, aby wyprowadzić nas z niewoli do wolności. Każdego dnia oazy doświadczaliśmy realnej obecności Boga poznając na nowo Jego imię: JA JESTEM.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.