Archidiecezja Łódzka
Niezwyciężeni w akcji! – kolonie letnie z parafii Opatrzności Bożej
06:00 | 11.08.2019 | Wyświetleń: 671 | Autor: s. Marianna

Oczyma dzieci…

W dniach 13.07- 24.07.2019 r. NIEZWYCIĘŻONA 48-osobowa grupa dzielnych, spragnionych wrażeń Wilków Morskich z parafii p.w. Opatrzności Bożej w Łodzi, należących do scholii „Błękitne Promyki Opatrzności”, ministrantów oraz  Szkolnego Koła Caritas, wyruszyła w poszukiwaniu przygód w Kołobrzegu. Kapitanem wyprawy była S. Marianna felicjanka. Na kolonijnym okręcie znajdowały się cztery wspaniałe załogi (Zielona, Niebieska, Czerwona i Żółta), którymi dowodzili doświadczeni dowódcy – panie: Iza, Asia, Agnieszka, Iwona oraz ksiądz Andrzej. Podczas sztormu załodze okrętu na ratunek śpieszyła Straż Przybrzeżna: Zuzia (gr. Zielonej), p. Janusz i kl. Mateusz (gr. Niebieskiej), ojciec Stanisław (gr. Czerwonej). Po powrocie ze wspaniałych miejsc tj. Park Rozrywki ,,Pomerania”, Wioska Indiańska ,,Zieleniewo” itp. załoga rzucała się na jedzenie niczym żarłoczne rekiny, a panie kucharki napełniały ich wygłodniałe żołądki. Potrzeby duchowe zaspokajali ,,Rybacy Pana”- ks. Andrzej, o. Stanisław, ks. Marcin i kl. Mateusz.

Gdy „Wypływaliśmy na głębie”, czujnym okiem spoglądali na nas ratownicy, a kiedy wyruszaliśmy do Walki Duchowej zakładaliśmy Zbroję Bożą i braliśmy do ręki różaniec jako broń przeciwko zasadzkom złego ducha. Walka z naszymi wadami była najtrudniejsza, ale zwyciężaliśmy dzięki Niepokalanej. Cztery Niezwyciężone Załogi prześcigały się również w zdobywaniu różnych umiejętności tj. wokal, taniec, akrobatyka, gra na instrumentach, rysowanie, pływanie i innych dziedzinach sportu. Po dwunastu dniach rejsu pełnego przygód, pod Żaglami Pana, dopłynęliśmy do miasta Łódź. Wróciliśmy z plecakami pełnymi skarbów. Za rok powrócimy, aby znów wysłuchać ciekawych, morskich opowieści.

Tekst tworzyła niezwyciężona drużyna w składzie: Zuzanna Topolska, Antoni Jajczak, Wojciech Toborek, Franciszek Jajczak no i zawsze uśmiechnięta i Niezwyciężona – s. Marianna.

Oczyma wychowawców …

Wyjazd ten mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 14 400 zł, które zostało pozyskane przez organizatorów wypoczynku, za które to dofinansowanie serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci i ich rodziców.

W czasie dwunastodniowych kolonii dzieci miały okazję wypocząć, dobrze się bawić oraz poprzez codzienną modlitwę i uczestnictwo we Mszy św. jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Boga.

Atrakcji dla najmłodszych było co nie miara. Obok częstych kąpieli w morzu pod nadzorem ratowników, dzieci miały okazję zapoznać się z historią Kołobrzegu, zwiedzić Muzeum Oręża Polskiego oraz Bazylikę Konkatedralną w Kołobrzegu, odwiedzić miasteczko westernowe w Zieleniewie, a także wyszaleć się w Parku Rozrywki Pomerania w Dygowie. W Wiosce Wikingów wzięły udział w warsztatach wyrobu naczyń z gliny oraz nauczyły się strzelać z łuku. Nie zabrakło także rejsu statkiem, który miał charakter morskiego chrztu kolonijnego.

W ramach wypoczynku niezawodna kadra pedagogiczna prowadziła wakacyjną bajkoterapię oraz muzykoterapię. Odbył się konkurs na Miss i Mistera Kolonii, konkurs Mam Talent oraz Olimpiada Sportowa. Dzieci grały w gry planszowe, uczestniczyły w zajęciach teatralnych, plastycznych i muzycznych, sportowych oraz uczyły się sztuki origami. Czas czynnego wypoczynku dzieci oraz młodzieży zaowocuje w ciągu roku piękną pracą wolontariatu w Parafii pw. Opatrzności Bożej w Łodzi.

Wychowawczyni Joanna J.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.