Archidiecezja Łódzka
Łódzcy katecheci pielgrzymowali do Ziemi Świętej
07:00 | 10.08.2019 | Wyświetleń: 802 | Autor: ks. Marcin Wojtasik

To był wyjątkowy początek wakacji dla grupy katechetów i nauczycieli z Archidiecezji Łódzkiej. W dniach 25 czerwca – 3 lipca 2019 r. odbyli na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – śladami wiary proroków, Jezusa i Świętej Rodziny. Zorganizowało ją lubelskie biuro podróży Egeria, a jej przewodnikiem duchowym był ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Łódzkiej.

Większość uczestników w Izraelu gościła po raz pierwszy. Możliwość odwiedzenia historycznych miejsc, znanych z kart Pisma Świętego, konfrontacji własnych wyobrażeń i wiedzy ze współczesną rzeczywistością sprawiły, że każdy dzień pielgrzymki był niezwykły, pełen modlitwy – wspólnej podczas mszy świętych oraz indywidualnej, rozważań, lektury Słowa Bożego, wzruszeń, ale i wysiłku fizycznego. Miejsca kultu Jezusa, Jego Matki Maryi i ziemskiego ojca Józefa, Jego uczniów oraz przyjaciół, wpisane w niesamowite krajobrazy i klimat Ziemi Świętej Izraela i Palestyny w każdym z pielgrzymów wywołały moc niezapomnianych wrażeń. W trakcie dziewięciodniowej podróży odwiedzili m.in.: Nazaret – bazylikę i Grotę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, kościół Św. Józefa, Kanę Galilejską (gdzie małżeństwa odnowiły swoje śluby), Górę Tabor, Pustynię Judzką, miasto Jezusa – Kafarnaum, pływali łodzią po Jeziorze Galilejskim, odnowili przyrzeczenia chrzcielne nad Jordanem, zażyli kąpieli w Morzu Martwym, w Betlejem zgłębiali tajemnice Narodzenia Pańskiego w bazylice Narodzenia, w starej części Jerozolimy gwarnymi uliczkami przebyli Drogę Krzyżową od kościoła Biczowania do bazyliki Grobu Pańskiego, byli w Ogrodzie Oliwnym, Grocie Zdrady, Wieczerniku. Z różnych perspektyw podziwiali panoramę Jerozolimy. Zwiedzili Dzielnicę Żydowską ze Ścianą Płaczu, a także Yad Vashem – Instytut Pamięci Ofiar Zagłady. W Betanii nawiedzili sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza, na Górze Syjon – bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny…

W każdym ze świętych miejsc, kościołów, sanktuariów, grot, których nie sposób tu wyliczyć, uczestnicy pielgrzymki rozmawiali z Panem Bogiem powierzając Mu swoje życie i intencje, jakie przywieźli. Dodatkowo nawiązali serdeczne relacje między sobą, które na pewno przerodzą się w przyjaźnie. Zrobili tysiące zdjęć, kupili mnóstwo dewocjonaliów, pamiątek dla siebie i swoich bliskich. Doświadczenia i przeżycia z Ziemi Świętej przyczyniły się do pogłębienia wiary wszystkich uczestników, a dla katechetów staną się  inspiracją do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.