Łask: I Męska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę
12:23 | 07.08.2019 | Wyświetleń: 1726 | Autor: Mariusz Milewski

” Zło dobrem zwyciężaj” z takim hasłem na piersiach po raz pierwszy z parafii pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łasku ruszyła Męska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę.

W sobotę 27 lipca przed kościołem parafialnym stawiło się 6 mężczyzn chcących zawieźć intencje przed tron Matki. Po modlitwie, poświęceniu rowerów i błogosławieństwie, którego udzielił ks. Jarosław Wojtal, Pątnicy wyruszyli w drogę w asyście Policji.

W drodze na Jasną Górę w kościele w Nowej Brzeźnicy, był czas na modlitwę różańcową prowadzoną przez ks. Jarosława. Po dotarciu na miejsce i złożeniu czerwonych róż u stóp Najświętszej Marii Panny, pielgrzymi wzięli udział we mszy świętej. Wieczorem wszyscy udali się na Akatyst i Apel Jasnogórski.

Niedziela 28 lipca była dniem powrotu do Łasku. Rano o godzinie 7:30 pielgrzymi zebrali się na Wałach Jasnogórskich aby przejść Drogę Krzyżową, której rozważania przygotował każdy we własnym zakresie. Po Mszy Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, wyruszyli w drogę powrotną. Zmęczeni, ale radośni, cali i zdrowi wrócili ok godziny 18 do kościoła parafialnego na Mszę popołudniową.

W czasie dwóch dni przejechane zostały 204 km. Mamy nadzieję, że formuła się utrzyma i w kolejnych latach będą kolejne edycje pielgrzymki z Łasku, być może międzyparafialnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.