Kolonie letnie dla dzieci z parafii N.S.J. w Tomaszowie Mazowieckim
18:13 | 05.08.2019 | Wyświetleń: 680 | Autor: Paulina Dębiec

Kolonie letnie to bez wątpienia wielkie dzieło Parafii NSJ oraz Fundacji „N.S.J Rodzina” w Tomaszowie Mazowieckim, zapoczątkowane w 2003 roku i realizowane z dużym powodzeniem do dnia dzisiejszego…

W tym roku grupa 90 dzieci i młodzieży wraz z ks. wikariuszem Piotrem Kępniakiem (pełniącym tradycyjnie funkcję kierownika placówki wypoczynku) oraz wychowawcami – woluntariuszami wyruszyła na niezapomnianą dwutygodniową wyprawę do urokliwej nadmorskiej miejscowości – Dźwirzyno. Nikt nie mógł narzekać na nudę!

Realizując atrakcyjny program, zaproponowano kolonistom m.in: wycieczkę do Kołobrzegu, rejs statkiem „Pirat”, całodniową wycieczkę do parku rozrywki w Zieleniewie (gdzie zapoznaliśmy się z tradycjami Dzikiego Zachodu oraz zaspokoiliśmy naturalną potrzebę ruchu), pokaz zwierząt egzotycznych połączony z oryginalną lekcją przyrodniczą, „Festiwal kolorów” na plaży, czy też szereg: zabaw animacyjnych, konkursów i międzygrupowych rozgrywek. Co więcej, doskonała pogoda zachęcała do plażowania, zaś pokaźna grupa kolonijna okazała się być niezwykle utalentowana, co pokazała chociażby podczas pogodnego wieczoru „Mam talent”!

Pięknym zwyczajem naszych parafialnych kolonii stała się bez wątpienia codzienna msza święta, w którą aktywnie, z wielką dumą i radością angażują się zawsze wszyscy koloniści oraz wychowawcy! Czy może być coś piękniejszego od wakacji z Bogiem?…

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.