Idź na pielgrzymkę z „Zielonymi” z Bełchatowa
08:55 | 19.08.2019 | Wyświetleń: 882 | Autor: Damian Agatowski

W bełchatowskich parafiach trwają zapisy na 126. Bełchatowską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, która wyruszy 22 sierpnia.

Pątnicy, podzieleni na cztery grupy w trzy dni będą mieli do przebycia blisko 85 km. Przed jasnogórski szczyt dotrą 24 sierpnia w okolicach godz. 13:30. W Częstochowie pozostaną do uroczystości MB Częstochowskiej 26 sierpnia, po czym o świcie kolejnego dnia udadzą się w drogę powrotną. W Bełchatowie pojawią się 28 sierpnia.

Od kilku lat grupa ZIELONA z parafii Miłosierdzia Bożego, przygotowuje film promujący pieszą pielgrzymkę, za pośrednictwem którego bełchatowscy pątnicy starają się zachęcić swoich sąsiadów i znajomych do wyruszenia wraz z nimi na Jasną Górę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.