Abp Ryś: Prawda o Wniebowzięciu uczy nas żyć w tym świecie | Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach
14:15 | 17.08.2019 | Wyświetleń: 1975 | Autor: Antoni Zalewski

Wierni z Archidiecezji Łódzkiej, co roku 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pielgrzymują do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach. Jedni pokonują kilka kilometrów, inni kilkadziesiąt. Wszystko po to, by w dniu Jej święta pochylić się przed Maryjnym tronem. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.

Wszystkich przybyłych pielgrzymów przed wejściem do świątyni witał ks. Robert Batolik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Barbary w Skoszewach.

W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na Ewangelię, która mówi o Maryi, która jest w drodze. „Ta Ewangelia powinna być bliska nam wszystkim, bo my wszyscy jesteśmy w drodze. To w sposób szczególny odnosi się do człowieka wierzącego, który czyta swoje życie jako pielgrzymowanie.”

„Prawda o wniebowzięciu nie dystansuje nas do świata, tylko uczy nas żyć w tym świecie. Mówi nam, że życie tu na tym świecie nie jest banalne i że życie na ziemi będzie miało dla nas konsekwencje wieczne. Niebo nam mówi: przyjrzyj się temu co robisz i co z tego ma wieczną wartość”- mówił Abp Ryś.

Dalej Metropolita łódzki pytał się pielgrzymów, którzy przyszli do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach „przyszliście na Eucharystię, co macie w rękach? Co z tego co macie w rękach ma wieczną trwałość? Co z tego za czym przez cały tydzień goniliście, o co się z innymi spieraliście, przez co nie spaliście, na co wydaliście pieniądze. Co z tego ma wieczną trwałość? Co z tego co uzbieraliście przez ten tydzień będziecie mieli w rękach na progu wieczności? Co ma taką trwałość w sobie? Może się okazać, że to wszystko za czym goniliśmy jak szaleni, poświęcając czas, siły, pieniądze i co wydaje się tak istotne, że jesteśmy się o to w stanie spierać i kłócić z ludźmi, walczyć – na progu nieba zniknie. Wydawało się tak ważne, a obróci się w piasek. Prawda o niebie nie dystansuje nas do życia na ziemi. Przeciwnie. Bardzo poważnie każe nam spojrzeć na to życie. Co my tu robimy? Jak postępujemy? Co z tego za czym tu gonimy, przeniesie nas na drugą stronę? Co się okaże trwałe?”

Na pielgrzymi szlak do Skoszew wyruszyli pątnicy z Brzezin, Nowosolnej, Niesułkowa, Strykowa, Kalonki oraz indywidualni pielgrzymi z Łodzi i okolic.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest również Świętem Matki Boskiej Zielnej. Dlatego na zakończenie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie ziół, kwiatów i płodów rolnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.