94. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę #3
18:00 | 23.08.2019 | Wyświetleń: 1947 | Autor: ks. Paweł Kłys

Trzeci dzień Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę to kolejne kilometry, które przybliżają każdego z pątników do spotkania z Maryją w Jej Jasnogórskim Wizerunku.

Wśród wielu posług jakie podejmują wolontariusze w czasie wspólnego pielgrzymowania do Częstochowy na uwagę zasługuje posługa muzyczna. Każda z grup ma kogoś, kto gra na gitarze i śpiewa. – W czasie pielgrzymki staram się dzielić z innymi swoim talentem. – tłumaczy Rafał Woźniak. Mam nadzieję, że to co robię sprawia innym przyjemność, pomaga iść, sprawia, że pielgrzymi zapominają o bólu mięśni i odciskach. – dodaje.

W wielu grupach miała dziś miejsce także adoracją Najświętszego Sakrament. Każdy z pielgrzymów w modlitwie miał okazję osobiście powiedzieć Jezusowi o swoich intencjach oraz podziękować za otrzymane łaski. Obecność Jezusa w Eucharystii na pielgrzymce urzeczywistnia Kościół jako owczarnię, która idzie za swoim Pasterzem. – tłumaczył w jednej z homilii abp Grzegorz Ryś.

Kroczący w tegorocznej Pielgrzymce ksiądz kardynał Konrad Krajewski odwiedzając poszczególne grupy w swoich konferencjach dzielił się swoim doświadczeniem Kościoła, spotkań z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz odpowiadał na różne pytania zadawane przez pątników.

Kolejny – trzeci dzień pielgrzymkowego trudu zakończył się na noclegu w Brzeźnicy Nowej i Brzeźnicy Starej. Tam pielgrzymi wezmą udział we wspólnej modlitwie wieczornej, a następnie udadzą się na spoczynek.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.