23. rocznica śmierci Biskup Józefa Rozwadowskiego
11:30 | 04.08.2019 | Wyświetleń: 835 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W sobotę wieczorem w Archikatedrze Łódzkiej wierni zgromadzili się na Mszy Św. w 23. Rocznicę śmierci Biskupa Józefa Rozwadowskiego.

Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Marczak, a homilię poświęconą Bp. Rozwadowskiemu wygłosił Ksiądz Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Archiwum Archidiecezji Łódzkiej.

Po Mszy świętej modlono się w krypcie gdzie spoczywają doczesne szczątki Bp. Rozwadowskiego oraz złożono kwiaty na jego grobie.

Józef Rozwadowski urodził się 19 marca 1909 roku w Krakowie, a zmarł 3 sierpnia 1996 roku w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 11 października 1931 roku z rąk abp. Adama Sapiehy. W czasie II wojny światowej był ojcem duchownym w krakowskim seminarium duchownym, a w latach 1948-52 – asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim.

29 października 1968 roku został mianowany ordynariuszem łódzkim, a sakrę przyjął 24 listopada 1968 roku na Jasnej Górze z rąk kardynała Karola Wojtyły. 1 grudnia 1968 odbył ingres do katedry łódzkiej. Został pochowany w krypcie ordynariuszy w podziemiach łódzkiej katedry 7 sierpnia 1996 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.