Występ Chóru Kameralnego POLIFONICA z Mińska
12:26 | 17.07.2019 | Wyświetleń: 609 | Autor: ks. Paweł Kłys

W środę 24 lipca 2019 roku, o godz. 18.30, w kościele Najświętszego  Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi (ul. Zgierska 123) wystąpi Chór Kameralny POLIFONICA z Mińska (Białoruś).

Chór powstał w 2010 roku z inicjatywy Olgi Ivanovej. POLIFONICA od  początku proponuje ciekawe programy koncertowe, które są świeże, innowacyjne i ekscytujące, prezentujące muzykę chóralną od średniowiecza po współczesność. POLIFONICA zgromadziła ludzi różnych zawodów, różniących się także poziomem przygotowania muzycznego.

POLIFONICA koncertuje zarówno w kraju, jak również za granicą, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i szerokiej publiczności. Chór zdobył nagrody na konkursach w Japonii, Czechach, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz we Włoszech. Wystąpił m. in. w radiu BBC, w ambasadzie w Rosji w Tokio, w Izraelu. Ich najnowsza płyta Polifonia wschodnia poświęcona jest muzyce kompozytorów rosyjskich i białoruskich.

Dyrygentem chóru jest *Pavel Shepelev* – absolwent Białoruskiej Akademii Muzycznej, który prowadzi także chór chłopięcy w MUSICAL COLLEGE w Mińsku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.