We wspólnocie – to jest to! – Rekolekcje Oazowe w Ochotnicy Dolnej
12:00 | 17.07.2019 | Wyświetleń: 1186 | Autor: ks. Kamil Gregorczyk

Ochotnica Dolna to niewielka miejscowość nieopodal Nowego Targu w której 60 uczestników wraz z animatorami  przeżywało rekolekcje Oazy Nowej Drogi 3 stopnia. Młodzież Ruchu Światło – Życie pochodząca w większości z naszej archidiecezji w ciągu minionych 15 dni poznawała Kościół jako wspólnotę.

Moderatorem był ks. Sylwester Markowiak – wikariusz parafii p.w. Najświętszej Eucharystii w Łodzi, a jego pomocnikiem ks. Kamil Gregorczyk – neoprezbiter. Razem z animatorami: Aleksandrą Klimas, Anną Kowalską, Ewą Łuczak, Julią Kolmagą, Kacprem Antkowiakiem, Piotrem Jakubowskim oraz Marią Olszewską – odpowiedzialną świecką, tworzyli klimat ewangelizacji poprzez modlitwę, pracę, zabawę, szkolenia i wspólny wypoczynek.

W świadectwie Zuzanny, uczestniczki rekolekcji mogliśmy usłyszeć, że tegoroczna oaza była dla niej czasem przekonania się o realnym działaniu Boga w jej życiu mimo wielu trudności. Ruch Światło-Życie to sposób na pogłębienie wiary w Boga Żyjącego i działającego w Kościele poprzez sakramenty. W trakcie rekolekcji oprócz uwielbienia czy medytacji Słowa Bożego mamy czas na przyjaźnie – wskazuje jedna z uczestniczek.

Rekolekcje oazowe są super, bo z nimi mija rutyna i nuda – wtrąca inny uczestnik. Jeśli szukasz wyjaśnienia takich kwestii jak to kim jesteś i komu zawdzięczasz swoje życie to Ruch Światło-Życie jest właśnie dla ciebie. Jesteśmy wdzięczni za miło spędzony czas i nie możemy się doczekać tego co jeszcze przed nami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.