Archidiecezja Łódzka
Jubileuszowa 150. Piesza Pielgrzymka Piotrkowska wyruszyła na Jasną Górę
14:54 | 11.07.2019 | Wyświetleń: 1695 | Autor: UM Piotrków Trybunalski
„Stworzycielu Duchu, Przyjdź” – pod takim hasłem wyruszyła dziś (11.07) jubileuszowa 150. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę. W drogę do Częstochowy wyruszyło ponad 600 pątników, którzy w ciągu czterech najbliższych dni pokonają pieszo około 100 kilometrów.
150. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczęła się od mszy świętej, którą tradycyjnie odprawiono o godz. 7.00 w kościele farnym. Następnie pątnicy podzieleni na trzy grupy: maryjną, patriotyczną i papieską, wyruszyli w drogę prowadzącą na Jasną Górę.
Na miejsce pielgrzymi dotrą 14 lipca, gdzie przez kolejne dwa dni będą uczestniczyli w mszach i nabożeństwach. Podejmą także całonocne czuwanie w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Punktem kulminacyjnym i równocześnie zakończeniem pielgrzymowania będzie udział we mszy świętej odpustowej odprawionej o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.