Archidiecezja Łódzka
Dekret powołujący do istnienia Łódzką Szkołę Katechistów
07:58 | 19.07.2019 | Wyświetleń: 1405 | Autor: ks. Paweł Kłys

ARCYBISKUP  METROPOLITA  ŁÓDZKI

Łódź, dnia 24 czerwca 2019 roku
Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
Abp – 1.1 – 835/19

D E K R E T

 

Eryguję niniejszym z dniem 24 czerwca 2019 roku Szkołę Katechistów Archidiecezji Łódzkiej, której zadaniem jest formacja osób świeckich posłanych do parafii swojego miejsca zamieszkania, aby towarzyszyć osobom w ich drodze inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed Pierwszą Komunią Świętą i sakramentem Bierzmowania.

Do Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej zapraszam osoby świeckie w wieku od 18 do 60 lat posłane przez swoich Księży Proboszczów.

Kandydaci na katechistów, w toku dwuletniego przygotowania, niech rozmiłują się w Piśmie Świętym, poznają prawdy wiary, zasady liturgii i dzieje Kościoła, a także utrwalą w sobie naturalne zdolności do budowania relacji międzyosobowych i służby wspólnocie wierzących. Katechiści, po ukończeniu szkoły, zdaniu wymaganych egzaminów i posłaniu przez Arcybiskupa Łódzkiego niech wrócą do swojej wspólnoty parafialnej, aby nauczać świadectwem swej wiary i pod przewodnictwem jej pasterza prowadzić wiernych do zbawienia.

+ Grzegorz Ryś
arcybiskup metropolita łódzki 

ks. prał. dr Zbigniew Tracz  
kanclerz kurii 


Pobierz i przeczytaj – Łódzka Szkoła Katechistów – INFORMATOR