Charyzmatyczne spotkanie ewangelizacyjne „Jezus uzdrawia”
21:52 | 24.07.2019 | Wyświetleń: 804 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Ojciec Charbel, tajemniczy święty z Libanu, czyni cuda w Łódzkim Sanktuarium Świętości Życia. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi podczas charyzmatycznych spotkań z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie pęka w szwach.  

Najbliższe takie wydarzenie będzie miało miejsce 27 lipca od godziny 12:00 do godziny 17:30 na ul. Łagiewnickiej 197/201 Łodzi i poświęcone zostanie św. Charbelowi.

Ojciec Charbel był mistykiem, zakonnikiem, w końcu pustelnikiem. Już w dzieciństwie był niezwykle pobożny zawsze w południe modlił się w samotności. Charbel żył niezwykle ascetycznie dużo się umartwiał. Po śmierci zakonnika nad jego grobem roztaczała się jasna poświata. Ludzie przychodzili prosić o łaski za jego wstawiennictwem, wielu zostało wysłuchanych. Do dziś zostało udokumentowanych około 24 tys. uzdrowień za pośrednictwem świętego Charbela.

Charyzmatyczne spotkanie z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie poprowadzi ksiądz Łukasz Prausa oddany Panu Bogu i ludziom. Podczas tego spotkania nastąpi modlitwa wstawiennicza, błogosławieństwo olejami św. Charbela oraz błogosławieństwo wody,soli, oleju i lekarstw.

Wszystkie grupy zorganizowane (autokarowe itp.) prosimy o zgłoszenie pod nr. tel 798-049-161 czynny PN-PT 18:00-20:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.