Archidiecezja Łódzka
Wolbórz: I Piknik Rodzinny „Ojcze, chwała Tobie”
22:36 | 29.06.2019 | Wyświetleń: 1730 | Autor: Patrycja Olejnik

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku, w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu odbył się I Piknik Rodzinny pod hasłem „Ojcze, chwała Tobie”. W tym dniu parafialna plebania na kilka godzin zamieniła się w miejsce świętowania.

Piknik rozpoczął się występem, niedawno powstałej, scholii dziecięcej, którą prowadzi ks. Karol Kowalik. Następnie popołudnie uświetnił swoim występem Big Band TEMBR pod batutą pana Piotra Kopańskiego. Głównym punktem programu, kończącym nasze parafialne święto, był Koncert Uwielbienia. Zgodnie z hasłem przewodnim całego dnia, młodzież śpiewem i tańcem wyraziła uwielbienie Boga, do którego chętnie włączali się wszyscy zgromadzeni.

Oprócz głównych punktów programu, jakimi były występy sceniczne, przygotowano wiele atrakcji dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnię i zamek, malowanie twarzy, kreatywne zabawy z balonami, malowanie farbami na folii.

W trakcie pikniku odbyły się również konkurencje sportowe, zarówno dla dzieci jak i rodziców. Zwycięzcy otrzymywali rzeczowe i słodkie niespodzianki. Szczególny entuzjazm i zainteresowanie wzbudził specjalny tor przeszkód dla tego dnia świętujących tatusiów.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nasi parafianie, niezależnie od wieku, potrafią doskonale się bawić – śmiechy, śpiewanie, tańce, entuzjastyczne uczestnictwo w kolejnych zabawach były tego najlepszymi dowodami.

W trakcie pikniku serwowano różnorodne ciasta, napoje, watę cukrową, chleb ze smalcem i ogórkiem, kiełbaski i kaszanki z grilla oraz przepyszną grochówkę.

Organizatorami Pikniku były rodziny tworzące w naszej parafii Krąg Domowego Kościoła oraz księża: proboszcz parafii Tomasz Owczarek oraz wikariusz Karol Kowalik.

Serdeczne podziękowania kierujemy ku wszystkim darczyńcom, bez których organizacja parafialnego święta nie byłaby możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.