Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Maz. w Sercu Pana Jezusa
09:58 | 29.06.2019 | Wyświetleń: 1146 | Autor: Paulina Dębiec

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego swój wyjątkowo piękny i uroczysty charakter ma bez wątpienia w parafiach jemu poświęconych. Nie inaczej było i w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Do parafialnego odpustu wierni wraz ze swoimi kapłanami przygotowali się gorliwie poprzez Nabożeństwo Adoracyjne, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, czy też udział w Nowennie do Najświętszego Serca Jezusowego (odmawianej tutaj w każdy piątek). Sumie odpustowej, zgodnie z tradycją przewodniczył i słowo wygłosił pochodzący z tomaszowskiej parafii ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, który w swojej homilii nawiązał bezpośrednio do istoty szeroko pojmowanej świętości. Słowa te w doskonały sposób nawiązały do obchodzonego z inicjatywy papieża Jana Pawła II Światowego Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

Po zakończonej Sumie odpustowej wszyscy obecni odmówili Akt Zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie grzechy i zniewagi ludzkie, a także poszli z Panem Jezusem w uroczystej procesji. Świąteczny dzień stał się jednocześnie doskonałą okazją do złożenia księdzu biskupowi najserdeczniejszych życzeń imieninowych, a także uroczystego powitania na rocznych praktykach księdza diakona Ireneusza Słomy (drugiego z solenizantów).

O wyjątkową oprawę muzyczną tomaszowskich uroczystości zadbał parafialny chór, a także zaprzyjaźniona orkiestra z Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.