Archidiecezja Łódzka
Rekrutacja na studia w Instytucie Teologicznym w Łodzi – rok akademicki 2019-2020
15:44 | 11.06.2019 | Wyświetleń: 534 | Autor: ks. Paweł Kłys

NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Z TEOLOGII
(profil katechetyczny)

Studia teologiczne przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości.

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Teologicznego. Na ww. rozmowę należy się zgłosić w sobotę, 28 września o godz. 10.00 (ul. ks. I. Skorupki 7).

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się przynajmniej 5 kandydatów.

Studia trwają sześć lat i są odpłatne. Istnieje możliwość otrzymania wsparcia stypendialnego.


TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy zdobyli już przygotowanie pedagogiczne. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym) i trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty, z reguły dwa/trzy razy w miesiącu, od października do czerwca.

Celem teologiczno-katechetycznych studiów jest przygotowanie i przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do nauczania katechezy w przedszkolu, szkole podstawowej, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych.

Nabywane kwalifikacje zawodowe spełniają wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Teologiczny dostosowuje program nauczania i odbywania praktyk do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także umożliwia uzyskanie od władzy kościelnej misji kanonicznej upoważniającej do nauczania religii. Ukończenie studiów podyplomowych stanowi dla nauczyciela-katechety cenną pomoc w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Studia są odpłatne. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 28 września.

Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 7 osób.


Szczegółowe informacje o studiach podane są na internetowej stronie Instytutu.

 

      ks. dr hab. Jan Wolski
Dyrektor Instytutu Teologicznego


 INSTYTUT TEOLOGICZNY W ŁODZI
ul. ks. I. Skorupki 7
czynny we wszystkie soboty czerwca i września w godz. 930 – 1300
tel. sekretariatu 42 6648739; http://archidiecezja.lodz.pl/pwtw/