Rekrutacja do Studium Organistowskiego
10:23 | 05.06.2019 | Wyświetleń: 562 | Autor: Antoni Zalewski

Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akademickim 2019/20.

 • 5-letni program nauczania realizowany jest w trybie zajęć grupowych oraz indywidualnych (fortepian, organy).
 • Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością nauki na przygotowawczym roku kształcenia.
 • po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydat może być przyjęty na rok wyższy.
 • oferta dotyczy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:

 • wykonanie na fortepianie lub organach dowolnego utworu;
 • sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (dowolna pieśń kościelna).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

25 czerwca 2019 r., o godzinie 17.00

16 września 2019 r., o godzinie 17.00

w Studium Muzyki Kościelnej AŁ – ul. Zgierska 123

Wszelkie informacje dostepne są pod numerem telefonu: 882 383 785, a także na stronie internetowej:

www.smk.archidiecezja.lodz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.