Archidiecezja Łódzka
Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi | Pielgrzymka na Mazury
13:46 | 28.06.2019 | Wyświetleń: 1051 | Autor: Antoni Zalewski

W dniach od 14 do 16 czerwca wierni z parafii Przemienienia Pańskiego uczestniczyli w pielgrzymce na Mazury.

Pierwszego dnia nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Miejscowy Ksiądz Proboszcz przybliżył historię tego niezwykłego miejsca i dynamiczny rozwój kultu Maryjnego.  Kolejnym miejscem była Sokółka – Kościół św. Antoniego, w którym miał miejsce Cud Eucharystyczny. Pielgrzymi mieli czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym w kaplicy w której także czczone jest „żywe Ciało” Chrystusa, a także spotkali się z siostrą Julią, która była wówczas zakrystianką i naocznym świadkiem tamtych wydarzeń – o czym dała świadectwo wiary. Kolejnym punktem na pielgrzymim szlaku było Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku – historię tego miejsca i działalności duszpasterskiej przybliżył jeden z pracujących tam O. Salezjanów. Miejscem odpoczynku i noclegu był Dom Rekolekcyjny diecezji ełckiej w Smolanach, gdzie na pielgrzymów czekała s. Maria wraz z pracownicami.

Drugi dzień obfitował we wrażenia estetyczne. Rozpoczął się Mszą św. w kościele w Smolanach. Nawiązywał do pielgrzymiego szlaku św. Jana Pawła II. Stąd na trasie Syjny – z piękną bazyliką; Studzieniczna i rejs statkiem do Augustowa, zwiedzanie Augustowa i Wigier.

Kolejnego dnia uczestnicy pielgrzymki udali się na zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ostatnim miejscem na pielgrzymim szlaku była Suchowola – kościół parafialny bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie sprawowana była Msza św. i zwiedzana Izba Pamięci.

Pielgrzymce każdego dnia towarzyszyły modlitwy: „Godzinki, Różaniec, Koronka, śpiewy pieśni.

W godzinach wieczornych wierni z parafii Przemienienia Pańskiego powrócili do domów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.