Archidiecezja Łódzka
Zaproszenie na Archidiecezjalną Pielgrzymkę do grobu SŁ. B. Wandy Malczewskiej
17:09 | 08.05.2019 | Wyświetleń: 863 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższą niedzielę 12 maja br. odbędzie się kolejna Archidiecezjalna Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Majowe pielgrzymowanie związane jest z przypadającą na dzień 15 maja kolejną – 197. rocznicą urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej.

Do udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu wszystkich gorąco zachęca proboszcz parafii p.w. N.S.J w Parznie ks. Jan Cholewa, który w swoim zaproszeniu wskazuje na to, że panna Wanda jest dla nas wszystkich wzorem miłości do Pana Boga i Ojczyzny.

Tegorocznemu pielgrzymowaniu będzie przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski, który przewodniczył będzie Mszy świętej oraz modlitwą przy grobie Wandy Malczewskiej. Program tegorocznej pielgrzymki prezentuje się następująco:
15:30 – nabożeństwo majowe
16:00 – Msza święta
17:10 – modlitwy przy grobie Sł. B. Wandy Malczewskiej
poczęstunek oraz koncert uwielbienia zespołu muzycznego „SYJON”.

zobacz także: WANDA MALCZEWSKA – CZCIGODNA Z PARZNA

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.