Archidiecezja Łódzka
XXIII. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej- etap diecezjalny
11:03 | 14.05.2019 | Wyświetleń: 902 | Autor: Renata Czaja

Pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia 25 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbył się etap diecezjalny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 49 uczestników ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu archidiecezji łódzkiej.

Zakres tematyczny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Uczestnicy najpierw zmagali się z pytaniami w formie testu (etap pisemny). Następnie siedmioro z nich, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zakwalifikowało się do etapu ustnego. Organizatorzy mocno podkreślają, że sam konkurs to nie jest typowa rywalizacja ale przede wszystkim spotkanie z Żywym Bogiem obecnym w Swoim Słowie.

Centralnym punktem programu było wspólna modlitwa w czasie Nabożeństwie Słowa, któremu przewodniczył franciszkanin o. Hubert Burba. W słowie kierowanym do nas o. Hubert nawiązując do uroczystej procesji wejścia na rozpoczęcie Nabożeństwa zaakcentował fakt, że Słowo Boże nieustannie przechodzi przez nasze życie, przez nas. Musimy zwalczyć wszelkie przeszkody nam Je zagłuszające, bo w TYM GŁOSIE jest błogosławieństwo Boga. Po Nabożeństwie wszyscy zgromadzili się w auli bpa Tymienieckiego by poznać nazwiska tych, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego.

Pracom komisji konkursowej przewodniczył ks. prof. Stanisław Skobel- moralista, asystent kościelny oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi. W pracach komisji uczestniczyli także ks. dr Sławomir Sosnowski – liturgista, wykładowca, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, Ojciec Wspólnoty Ognisko Miłości w Olszy, a także ks. dr Przemysław Szewczyk- historyk Kościoła, patrolog, wykładowca i prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Ksiądz Rektor w słowie kierowanym do uczestników konkursu wyraził swoją radość, że tak wiele młodych osób sięga po Pismo Święte. Podkreślił, że sam fakt udziału w konkursie jest już zwycięstwem. A najważniejsze konkurs jaki mamy do wygrania i co najważniejsze każdy z nas może go wygrać to nasze życie.

W etapie ustnym uczestnicy musieli wykazać się znajomością odpowiedzi na pytania o osobę, która napisała list do Rzymian, wymienić trzy główne miejsca wydarzeń przedstawionych w Księdze Wyjścia oraz opowiedzieć czym Chrystus doprowadził pogan  do wiary przez posługę św. Pawła? Po pierwszej turze udało wyłonić się zwycięzców etapu diecezjalnego.

I miejsce- Anita Łebedowska ( I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie- katecheta- ks. Maciej Gortyński)
II miejsce- Dawid Delebis (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej)- katecheta ks. Mariusz Kuligowski)
III miejsce- Weronika Majewska ( Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – katecheta- ks. Maciej Drewniak)

Wyróżnienia otrzymali:
Jan Marciniak ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi- katecheta – o. Amos Jarosław Smolarek)
Maciej Urbanik ( VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie- katecheta- ks. Adam Gontarz)
Wiktoria Ziąbka ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego – katecheta ks. Sławomir Piotrowski)
Milena Cichecka ( VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – katecheta – diakon Łukasz Biziewski).

7 laureatów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz pamiątkowymi dyplomami.  Osoby, które zajęły 1,2 i 3 miejsce dodatkowo otrzymały dla siebie i katechetów zaproszenia do udziału w XII Spotkaniu Młodych z Biblią, które odbędzie się w dn. 13-14.05 na Jasnej Górze. Będą oni również reprezentować naszą archidiecezję na finale konkursu w Niepokalanowie w dniach 10-11 czerwca. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom i katechetom za zaangażowanie w dzieło Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej- Renata Czaja

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.